Ievads

Fiziskās distances no Rīgas un kultūras žurnālistu trūkuma dēļ (arī esošo žurnālistu un kritiķu intereses trūkuma dēļ) Liepājas mediju mākslas aktivitātes ir maz analizētas mākslas zinātnes un vēstures kontekstā un to dokumentācija medijos ir visai pieticīga. Pieejamā informācija ir pārsvarā preses relīzes un mājas lapas, ko veido un izplata dažas organizācijas – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija, MPLab, elektroniskās mākslas un mediju centra E-LAB, un nesen arī biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education.

Ir pieejama informācija par dažādu mākslas notikumu norisi, bet trūkst recenziju un konkrētu mākslas darbu un virzienu analīzes. Liepājas mediju mākslinieki pievēršas dažādu specifisku tēmu izpētei mākslā, kā ilgtspēja un ekomāksla (Maija Demitere, Rihards Vītols, Anna Priedola), mediju arheoloģija (Paula Vītola, Pēters Riekstiņš), skaņas māksla (Krista Dintere, Artis Kuprišs), māksla virtuālajā un paplašinātajā realitātē (Ieva Vīksne, Līga Vēliņa), mākslīgā intelekta ģenerēta māksla (Kristaps Biters, Andrejs Poikāns), kas ir ļoti aktuālas ne vien Latvijas, bet pasaules kontekstā, tomēr mākslas nozares medijos un pētniecībā par tām un šiem piemēriem tiek runāts maz.

Mērķis: lokālo un starptautisko mediju mākslas norišu Liepājā arhīva materiālu apkopošana, kategorizēšana, publiskošana un analizēšana mediju mākslas pētnieku rakstos, padarot pieejamu informāciju par Liepājas jauno mediju mākslas vēsturi pētniecības un izglītības vajadzībām, un veicināt sabiedrības izpratni par konkrētām mediju mākslas norisēm.

Uzdevumi:

  1. Izstrādāt sistēmu, kā vākt un glabāt informāciju par pagātnes un aktuālajiem mediju mākslas darbiem.
  2. Analizēt, aprakstīt un kategorizēt Liepājas mediju mākslas darbus un norises.
  3. Apkopot materiālus par Liepājas mediju mākslas vēsturi – notikumu un darbu dokumentācijas, aprakstus, darbu digitālās kopijas, intervijas ar māksliniekiem un kuratoriem.
  4. Iztulkot pamatinformāciju par Liepājas mediju mākslas darbiem angļu valodā.

Izveidot pārskatu par jauno mediju mākslas norisēm Liepājā no 2000. līdz 2010. gadam ir bijis visnotaļ izaicinošs uzdevums, jo desmit līdz divdesmit gadu ilgs posms digitālajā mākslā nozīmē vairāku tehnoloģiju paaudžu nomaiņu, un, tā kā datu nesēji gājuši zudībā, no 21. gadsimta pirmās desmitgades mediju mākslas darbiem palicis maz vizuālu liecību. Analogās kameras vairs jau teju neviens neizmantoja, bet tā laika digitālo attēlu izšķirtspēja mūsdienās šķiet satriecoši zema. Arī sociālie tīkli ir iziruši vai transformējušies, un privātajos arhīvos esošajām notikumu foto dokumentācijām mūsdienās nav iespējams noteikt to autorību un piederību. Bet jauno mediju mākslas šūpuļa – kultūras centra K@2 – materiālie resursi bieži tikuši nozagti, tādēļ šobrīd jauno mediju mākslas arhīvu veido vairāk stāstu un notikumu aprakstu nekā vizuālu materiālu, kas iegūti, analizējot avotus, medijos pieejamo informāciju un intervējot mākslas norišu dalībniekus un lieciniekus. 

Šo digitālo jauno mediju mākslas arhīva izveidi organizē Liepājas mediju mākslinieku biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education, piesaistot pētniekus un mācībspēkus no Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas un studiju programmas “Jauno mediju māksla”. Tā izveidē līdz šim piedalījušies Diana Lelis, Paula Vītola, Maija Demitere, Kaspars Jaudzems, Jekaterina Jevdokimova, Elza Zīverte, Elizabete Punka, Kristīne Petrovska, Viljams Džefersons Brics, Keita Karīna Cebre un Anžela Timofejeva.

Arhīva tapšanā sakām lielu paldies Kristīnei Briedei, Andrew Paterson, Andrim Vētram, Annai Trapencierei, Rasai Šmitei u.c., kas dalījās ar savu laiku, iespaidiem un materiāliem, jo sevišķi – mākslas zinātniecei Santai Vaļivahinai.

Arhīvs arī turpmāk tiks pastāvīgi papildināts, gan pievienojot informāciju un rakstus par laika posmu līdz 2010. gadam, gan attīstot jaunu sadaļu, kurā veidoti aktīvāko jauno mediju mākslinieku, kas darbojušies posmā no 2010. līdz 2020. gadam, profili un viņu nozīmīgāko darbu pārskats.

Redaktore Anna Priedola

2020. gada 22. decembrī Liepājā 

Saziņai: info@mplab.lv