2012

Māksla + Komunikācija 2012

No 13. – 27. janvārim, ar nedēļas starposmu, JMM studiju telpās aizvadītas programmas ”jauno mediju māksla” rudens/ziemas sesijas publiskās prezentācijas.

Gan nekustīgi un kustīgi attēli, grafikas darbi, radošo projektu idejas, teorijas un pētniecība, tas viss – iegūto zināšanu lauri, ko atrādīja gan BA, gan MA studējošie. 

2. kurss ar moduļa teorētisko darbu raisītajām diskusijām ”MEDIJU TEORIJĀ”, projektu menedžementa, Adobe 2D apstrādes programmas – Illustrator, Flash un Photoshop iegūtajām prasmēm, idejām un paveikto prezentēja BA līmeņa kursa studenti. 

Aizvadīta MA 2. kursa moduļa ”KULTŪRVIDES KONTEKSTI” un MA 1. kursa studentu diplomdarbu ideju pirmā publiskā prezentācija moduļa ”JAUNO MEDIJU MĀKSLAS PĒTNIECĪBA” ietvaros, ko vakarā noslēdza mazliet ”kustīgāka” aktivitāte no BA studentiem: video darbu skate 3. kursam, moduļa pasniedzēju Dr.PhD Kriss Heils (UK) un Mg.art Agnese Ivane vadībā.

Tas viss – 13. janvārī.

Nedēļu vēlāk, 20. janvārī Baseina ielā 9, 200. telpā pirmās dienas pusē noprezentēti 2. kursa moduļa ”DIZAINS, DIZAINA METODES UN VIZUALIZĀCIJA” rezultāti, Mg.art Kristapa Grundšteina un Mg.art Dzintra Vīriņa vadībā. Un no pl. 19.00, Liepājā, Graudu ielā 36/38 visiem interesentiem pieejama 1. kursa  ”VIZUĀLĀS VALODAS” moduļa izstāde ”Kompromiss”.

Savukārt, JMM studiju telpās no vieniem dienā MA 1. kurss demonstrēja pašu radītos mūzikas instrumentus moduļa ”AUDIO KULTŪRA” ietvaros. Moduļa pasniedzēji: Mg.art Rolands Kronlaks, Mg.art Dace Bluķe un Dr.art Zane Gailīte. Kam sekoja stundu garas prezentācijas no MA 2. kursa moduļa ”DIGITĀLIE TĪKLI” pasniedzēju Dr.sc.soc Rasa Šmite, Mg.art Raitis Šmits vadībā.

Paralēli šiem notikumiem un līdz pat vakara septieņiem varēja redzēt 3. kursa moduļa ”TĪKLA MĀKSLA” darbu ekspozīiju, kā pasniedzēji Rasa un Raitis Šmiti.

Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas 1. kursa studentu kopdarbu izstādi “Kompromiss” varēja apmeklēt no 20. – 27. janvārim.

Modulis ”VIZUĀLĀ VALODA” pie pasniedzējām Mg.art Dzintras Vīriņas un Mg.paed Noras Vilmanes šogad rezultējās ar izstādes darbiem, kompozīcijām, kas veidotas dažādās tehnikās, žanros, izteiksmēs, formātos, tomēr tiek saglabāts vienots vadmotīvs – kompromiss starp cilvēkiem, starp analogo un digitālo, starp īsto un mākslīgo, starp otu, audeklu un datorgrafiku… 

Izstādes atklāšana. Moduļa pasniedzēja Dzintra Vīriņa pie studentu darbiem.

Kompromiss – darījums starp divām vai vairākām pusēm, kur katra no pusēm atsakās no kādas izvirzītas prasības. Turpretī, strīdos un debatēs kompromiss iestājas tad, ja komunikācijas rezultātā atrasts kopsaucējs, kopīga noruna, vienošanās, piekrišana, kur katra no pusēm ir apmierināta ar tās rezultātu.

Pieturoties pie galvenā vadmotīva, kursa darbi un kompozīcijas veidotas dažādās tehnikās, izpildījumā un izteiksmes formās, 16 studenti radīja un rādīja individuālas interaktīvas skaņu un video, foto, vizuālas u.c. formas objektus, kompozīcijas un instalācijas. 

Izstādes papildinājums – katra studenta 2D (Adobe Illustrator, Photoshop lietojumprogrammatūru) moduļa gala darbi izstādes tēmas kontekstā.

2. kursa students Valts Ceplevičs prezentē darbu

Uz izstādi tika aicināti un sagaidīti visi, kuriem interesē ne tikai formu sintēze un jaunie mediji (skaņa, kustīgs un nekustīgs attēls, programmēšana, tīkls), bet arī visi citi mākslas draugi, arī nedraugi –, ar mērķi ieinteresēt tos, kuri, varbūt, nemaz neko daudz par jomu nezina un neinteresējas, bet, kā pieredze/s stāsta, apjausma un ieinteresētība var atnākt pēķšņi un negaidot.

Līdzās šī notikuma datumiem, kā jau iepriekš uzskaitīts, norisinājās jauno mediju mākslas maģistra studentu skaņas mākslas darbu prezentācijas.

Skaņas darbu komisijai prezentē maģistrants Andris Vētra. Foto: Valters Pelns

Dalībnieku vidū pasniedzēja, asoc. prof., pētniece, māksliniece Rasa Šmite, skaņas mākslinieki Artis Kuprišs un Andris Vētra (skat. attēlus zemāk) un citi: studenti un MPLab notikuma viesi.

Pa labi maģistranti Andris Vētra, Artis Kuprišs. Pa kreisi Maija Demitere, Anna Trapenciere. Vidū, krēslā Rasa Šmite. Foto: Valters Pelns

 Ikviens, kuram LiepU dizains šķita vēl neiepazīta teritorija, tika aicināts apmeklēt ”jaunās, uzlabotās universitātes” prezentāciju 20. janvāra rītā, Baseina ielā 9, 200. telpā, Liepājā.

Ar studiju dizaina moduļa prezentāciju, kas tapa pasniedzēja Kristapa Grundšteina vadībā, – projektu ”Liepājas Universitāte v.2.0″, izveidojot LiepU mājaslapas grafisko dizainu – vizuālo identitāti – jauno, uzlaboto Liepājas Universitātes versiju, klātesošos iepazīstināja Jauno mediju mākslas bakalaura līmeņa 2. kursa studenti. 

Sākot darbu pie projekta, jauno mediju mākslas studentu vidū tika izveidotas 4 darba grupas, ar uzdevumu izpētīt un analizēt zīmīgus Liepājas Universitātes tēla aspektus: vides, telpu un navigācijas dizainu jeb interakciju, kā arī vizuālo komunikāciju. Trīs mēnešu laikā katra darba grupa dokumentēja un pētīja esošo Universitātes situāciju, kā arī apkopoja LiepU studentu un darbinieku viedokļus par to. Pētīšanas gaitā atklājās dažādi studentiem interesanti fakti gan par pašu universitāti, gan tai piemītošās specifiskās, raksturīgās iezīmes; kā tā funkcionē.

Pētniecības darba rezultātā tika izstrādāts tā brīža situācijas detalizēts pētījums, kas atspoguļoja nepilnības LiepU tēlā un dizainā, kam sekoja jauno mediju studentu darba grupu piedāvātie risinājumi. Pētījumu mērķis bija atrast veidus, kā uzlabot un pilnveidot Liepājas Universitāti, piemērojot to studentu vajadzībām. Pētījumi pierādījuši, ka pievilcīgs un ērts universitātes dizains, kā arī patīkama, radoša vide un atraktīvs universitātes tēls arvien vairāk rosinātu jauniešus studēt LiepU, atspoguļojot universitātes īpašās rūpes par tajā studējošajiem.

Atklājot LiepU dizaina problēmas un tā uzlabošanas iespējas, studenti padziļināti pētīja universitātes web-lapas uzlabošanu, apkārtējo vidi, interjeru, navigācijas sistēmas, kā arī veidoja izstādes ”Skola 2012″ koncepciju. Veidojot savus dizaina projektus, studenti radīja vīziju par, viņuprāt, ideālo universitāti, uzskatot, ka ikviena cilvēku radītās lietas sākums atrodams sapņos.

Nedēļu vēlāk, 27. janvārī plkst. 18:00 Liepājas Universitātes ēkas Kr. Valdemāra ielā 4 pagrabā tika atklāta JMM2 izstāde “NO PAGRABA UZ PAGRABU” un apmeklētājiem tā bija atvērta līdz 31. janvārim. 

Izstāde tapusi iedvesmojoties no starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla “Survival Kit”, kurš šogad norisinājās 4. reizi un š.g. apspēlētās idejas – dzīvošanas un izdzīvošanas stratēģijas mūsdienās, pagātnē un nākotnē, paralēlās realitātes u. tml. –, ko jaunie mākslinieki konceptualizēja savās radošajās idejās. 

Studentes Zelmas Dumpes noslēguma darbs. Foto: Valters Pelns

Gatis Vainovskis. ”Izvēlies vēstījumu nākotnei”. Foto: Valters Pelns

Studenti aicināja un sagaidīja ikvienu izstādes apmeklētāju, kopā ”uz mirkli patveroties no ierastajām ikdienas problēmām pazemē un aizdomājoties, kādus netīrus noslēpumus slēpjam no citu acīm un kādas vērtības krājam savos pagrabos, lai varētu izdzīvot šajā nesaudzīgajā pasaulē, kurā nozagt var jebko, pat identitāti”.

Izmantojot dažādus medijus un tehnoloģijas, – no ultravioleto staru projekcijām līdz interaktīvām skaņas instalācijām – studenti savos darbos attēlojuši gan ekoloģiskas un ekonomiskas, gan sociālas un personiskas problēmas, kas aktuālas esošam laikam, bet kas ir labojamas un mērķētas nākotnei – ne tikai izdzīvot, bet dzīvot labi!

27. janvārī, JMM studiju telpās, rudens/ziemas sesiju noslēdzošā diena, sākās jau ar rītā deviņiem.

Prezentācijas ar 1. kursa moduļu ”MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA” referāti [Dr.philol Zanda Gūtmane, Mg.art Ieva Astahovska un Mg.art Santa Mazika], maģistrantu moduļa ”KULTŪRĀ BALSTĪTA EKONOMIKA” priekšlikumu prezentācijas, kā moduļa pasniedzēji: Dr.oec Daina Celma, Mg.art Dace Bluķe un viespasniedzējs Mg.art Robs van Kranenburgs [NL]. Turpinājumā 3. kursa bakalaura studenti aizvadīja savu pirmo BA darbu priekšaizstāvēšanu, moduļa ”MĀKSLAS UN DIZAINA PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA” ietvaros [pasniedzēji: Dr.sc.soc Rasa Šmite, Dr.paed Diāna Laiveniece un Mg.art Santa Mazika].

Noslēgumā, 2. kursa moduļa ”MEDIJU TEORIJA” izstādes ”No pagraba uz pagrabu” atklāšana pl. 18.

Paralēli intensīvajai sesiju nedēļai, 24. janvāra vakarā MPLab telpās notika vieslekcija “Jauni sākumi”. Šāda veida pasākums – lekcija, ko organizē MPLab, noritēja pirmo reizi, bet ar nākotnes nodomu, rīkot publisko lekciju sēriju par jauno mediju kultūru, aktualitātēm, nākotnes scenārijiem un attīstības modeļiem. Lekcijas mērķauditorija – tie, kuri interesējas par jaunajiem medijiem un to nozīmi sabiedrībā, kā arī uzņēmumi, pašvaldības un dažādas organizācijas, kuru darbības uzmanība fokusējas uz mūsdienu tendencēm, ar piemītošu vēlmi attīstīties, ņemot vērā pasaulē notiekošos procesus.

Lekcijas moto: ”Ikkatrs ir skolotājs. Ikkatra vieta ir skola”.

Par informāciju, datiem mums apkārt, it visur, it visā, personīgo pieredzi un izpratni, stāstīja Robs: ”Bija nepieciešami pieci gadi, lai izskaitļotu, saprastu un rezonētu par Hēraklīta rakstīto, ko pārfrāzēju saviem vārdiem – ”visā, kas ir nejauši izkaisīts, tieši sakārtotība ir visskaistākais”. Šīs rindiņas ir neizprotamas Hēraklīta pētniekiem, kuri fragmenus lasa un no dzejoļa atsevišķām rindiņām nespēj to savienot kā vienu veselumu. Zinot, ka pieredze nav produktīva sabiedrībā, kurā nav ”ne-ikonisku” līdzekļu šīs pieredzes tālāknodošanai. Lai padarītu šo pieredzi produktīvu, lasīt: ”[..] mēs tekstualizējam pieredzes, lai iegūtu politisku uzticamību un sociālu konstruktīvismu, atrodot veidus, kā pārnest un kā mācīt šādas pieredzes. Mēs atrodam analoģijas, mēs sākotnējās rindiņas lasām kā metaforu, kā metonomu”. 

”Kādu dienu es devos pastaigā uz mežu netālu no Ardēnām [Beļģijas augstākais punkts] – skaista pastaiga, no stāva kalna lejup, rudens nokrāsās, lapas krāsojās melnas, garām klusai pļavai, ieraudzīju rudens lapas, mazus zariņus, vietām akmeņus, ūdenim plūstot tiem pāri, sapinušos visskaistākajās ”sistēmās”. Es to vēroju un secināju, ka patiesi nav iespējams cits veids, kā tos sakārtot. Es atpazinu lapas kā datus. Es atpazinu datus kā datus. Un es atpazinu nespēju atrast veidu, kā nonākt līdz Hēraklīta rakstītajam, ja nebūtu šī pastaiga mežā un ja es nevērotu apkārt esošo, līdz ar to neatklājot datu plūsmu, kas kārtojās manā acu priekšā – spējā nolasīt datus kā datus slēpjas jauni sākumi.”

Robs van Kranenburgs ir pasniedzējs un rakstnieks, autors sērijas “Network Notebooks” 2. izdevumam “The Internet of Things. A critique of ambient technology and the all-seeing network of RFID“, [izdevējs: Institute of Network Cultures, Amsterdama, 2008] – apkārtējās vides tehnoloģiju un visu redzošā RFID tīkla kritika. Nezinātājiem, RFID ir radiofrekvences identifikācija [no angļu: Radio Frequency IDentification RFID], kas ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

Līdzdibinātājs tīklam “Bricolabs” un ‘domnīcai’ “Council“. Ieņem 6. vietu “Internet of Things” [IOT] 100 domātāju sarakstā. Ir ”IOT EG” Eiropas komisijas loceklis.

Kopš 2007. gada Robs van Kranenburgs ir bijis iesaistīts LiepU studiju programmu “Jauno mediju māksla” attīstībā un strādājis par pasniedzēju. Viņa vadībā studenti veikuši dažādus projektus, tai skaitā izstrādājuši koncepciju Latvijas Pasta attīstībai, pētījumam un radošajai darbnīcai par eiro-bāreņiem Liepājā uc. sociāli nozīmīgiem projektiem, kuros tiek izmantoti jaunie mediji.

Robs van Kranenburgs ir viens no maģistra programmas “Jauno mediju māksla” darba grupas ekspertiem.

Lekcija tika straumēta tīklā, MPLab mājaslapā, tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties ārī tiem, kuri nevarēja ierasties.

Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās, 23. februārī, laikā no pl. 18.00, piepildot vakara norises līdz pat pl. 21.00 – ”Atvērtā ideju telpa” svinīgi sagaidīja  3. notikšanas reizi.

MPLab komanda sagaidīja visus interesentus un ar šī gada pasākuma saturu, turpināja iespriekšējo gadu iesākto, dodot brīvu pieeju telpai ideju apmaiņas un ģenerēšanas publiskai prezentācijai un to potenciālajai realizācijai, jau esoša projekta līdzdalības saucienam, atbalstam vai vienkārši – ‘dot zināt, ka ir’; šo un katra personīgos ieguvumus no dalības un/vai kā pasākuma apmeklētājam, realizēt arī šogad. 

Programma sastāvēja no trīs daļām: studentu projektu prezentācijām, īpašā viesa prezentācijas un video prezentācijām. Programmu atklāja stundu garas studentu prezentācijas. 

Zem nosaukuma “Wintersound” jeb ziemas noskaņu koncerts slēpjas skaņu mākslinieces Kristas Dinteres sadarbībā ar mākslinieci Zani Bluķi. Tajā apvienojās Liepājas mūziķi Laura un Zane Bluķes, Ieva Dreimane, Roberts Dinters, Ēriks Hanzovskis, Vincents Krebs un Matīss Eisaks. Koncerts notika Liepājas Baptistu Sv.Pāvila baznīcā 2012.gada sākumā. Koncerta scenogrāfijas autore Zane Bluķe. Lai gan jaunā māksliniece vairāk praktizējas skaņu mākslā, Krista šoreiz sev deva iespēju pārvaldīt vizuālo saturu, sagatavojot projekcijas VJ programmā ”Resolume Avenue” un kopā ar pārējiem dalībniekiem, skatītājiem sniedza audiovizuālu baudījumu. 

”Wintersound” performance, koncerts. Foto: No Kristas Dinteres pers. arhīva

Studenti – Ance Medne, Valters Pelns, Krista Dintere, dalījās pieredzes brauciena atmiņu stāstā uz starptautiska mēroga festivālu “Transmediale” [šogad atzīmēja 25 pastāvēšanas gadus], kur devās pateicoties VKKF mobilitātes programmai. 

JMM Agnese Buldure rādija Portugāles video projektus. Savukārt, ar pozitīvu satikšanās pieredzi – Kambodžā dzimušā Londonā dzīvojošā audio/vizuālā mākslinieka, platformas Chinabot [darbojas kā kolektīv-dialogs par Āzijas mūziku] dibinātājs ”Lafidki”, kurš sniedza koncertu Liepājā, tādējādi radot iespēju dibināt starpkultūru sadraudzību, veidojot starptautiskus mākslas kop-projektus – dalījās JMM maģistrants Andris Vētra.

Andris Vētra. Foto: Valters Pelns

Kamēr daži studenti dala pieredzes stāstus par un ap globāla mēroga mākslas praksēm, citi uzrunā auditoriju ar iespējām realizēties tepat, Liepājā: par studentu kino/video pulciņa iespējām runā jauno mediju mākslas students Pēteris Riekstiņš, bet par JMM sadarbības projektu ar Liepājas pilsētas domi, stāstīja Maija Demitere.

”Atvērtā ideju telpa” darbojas kā publiska komunikācijas platforma, kas primāri ”runā” par jaunajiem medijiem un jauno mediju mākslu, to vietu mūsdienu kultūras, ekonomiskajā un sociālajā vidē; bet arī neieliekot kādos tematiskos vai saturiskos rāmjos, tādējādi neierobežojot iespējami plašos redzējumus.

Trešajā daļā kā īpašais viesis māksliniece Anna Trapenciere prezentēja nesenāk realizētus, izstrādes stadijā esošus mākslas un kultūras projektus, pastāstot arī par savas radošās darbības nākotnes iecerēm.

Ideju telpas mērķauditorija primāri ir jauno mediju kultūras jomas speciālisti un aktīvisti, taču, kā jau liecina nosaukums, šis pašākums ir atvērts jebkuram interesentam un arī dalība tajā ir atvērta.

Viens no pasaulē vadošajiem mākslas un digitālās kultūras festivāliem ”’Transmediale” 2k + 12 [sākotnēji kā VideoFilmFest, Berlīnē], kas pastāv jau vairāk kā 30 gadus [kopš 2004. gada], arī šogad, festivālam esot parterattiecībās ar starptautiskām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, to skaitā, Mākslas pētījuma laboratoriju, festivāls radīja telpu kritiskām pārdomām par kultūras transformāciju no postdigitālas perspektīvas. Mūsu studenti – Ance Medne, Valters Pelns, Krista Dintere, par iegūto pieredzes braucienu  dalījās ar tās apmeklētājiem MPLab organizētā notikuma ”Atvērto ideju telpas” laikā. 

Krista Dintere atceras: Visaizraujošakais bija redzēt mākslinieku darbus un prezentācijas, par kuriem bija lekcijās stāstījis Raitis un Rasa Šmiti – JODI, Chris Cunningham/Aphex Twin, Steina un Woody Vasulka. Visvairāk uzrunāja mākslinieku apvienības ”Studio Weise 7” ekspozīcija, kas bija veltīta kritiskajam dizainam un mediju arheoloģijai. ”Studio Weise 7” starp citiem lieliskiem māksliniekiem bija arī Julian Oliver ar savu darbu “Transparency Grenade” – ierīce futuristiska caurspīdīgā plastmasā atveidota granātas kopija, kurai izraujot slēdzi tā saglabā visas tajā brīdī apkārt esošās bezvadu tīklā sūtītās datu paketes. Mākslinieks šo granātu bija plānojis iedarbināt Briselē, Eiroparlamenta vestibilā.

”Transmediale” izstādē. No kreisās Krista Dintere, Ance un Madara Mednes. Foto: Valters Pelns

Festivāla ietvaros notika arī jauno mediju teorētiķa Maršala Maklūena [Marshall McLuhan] lekcija.

Krista Dintere piebilst, ka brauciens bija ļoti vērtīgs, jo iedeva vēl vienu perspektīvu, toreiz, studiju laikā, atbildot uz jautājumu par to, kas īsti ir jauno mediju māksla un kāda ir mākslas nozīme un jēga mūsdienu sabiedrībā.

Pulcējot starptautiskus māksliniekus, pētniekus, aktīvistus un domātājus, kā mērķis, izmantojot dažādu žanru, kūrēšanas pieejas, ir veidot jaunas perspektīvas uz tehnoloģiju laikmetu; kur šī gada tēma ”savienojams/saderīgs” [”in/compatible”] pētīja nesaderības, produktīvās un destruktīvās puses – esošās globālās krīzes problēmas un, ironiskā kārtā, tās izgaismojot tieši caur arvien saderīgāku medij-ainavu.

Pēc radoši intensīvām aktivitātēm, pavasarim klātesot, 22. martā, norosinājās Mākslas pētījumu laboratorijas izveidotais ”Atvērtā ideju telpa” ceturtais pasākums –, kā ierasts, Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās, aicināja MPLab, veicinot jauno mediju kultūras interesentu komunikāciju un palīdzēt attīstīt sadarbības un pieredzes apmaiņas tīklus. 

Šoreiz, piedāvājot plašu pasākuma programmu; iesākumā, ar prezentācijām stundas garumā uzstājās paši jauno mediju mākslinieki: 

“Digitālā gada grāmata” – Agneta Buldere; Valtera Pelna projekts “Atkarību Slogs”, kā idejas aizsākumi meklējami 2009. gada martā – kā savas radošās idejas prezentācija – no fotografēšanas hobija līdz sociālam projektam, dažādu mākslas virzienu sadarbības iespējas, nākotnes perspektīva. Studentes Zelma Dumpe, Anna Priedola un Paula Vītola prezentēja ideju “Mans avots”, savukārt, Andris Vētra dalījās Liepājas kā Radošā kvartāla [”Radošis kvartāls Liepājā”] vīzijā.

No pulkstens 19:15 – 19:45 moderators un semināru vadītājs Vilis Brūveris prezentēja skolotāju atziņas par “Līdzdalību” kā būtisku elementu citu cilvēku līdzdarbību – projektu/ideju sadarbības veicināšanai un iniciatīvām; savstarpējā motivācija, atbalsts un tml. faktori, zināšanas, par kuriem ir nozīmīgi un noderīgi zināt mācībspēkiem un topošajiem, esošajiem radošās industrijas pārstāvjiem – studiju darba procesu, individuālās radošās darbības un sadarbības projektu perspektīvas meklējot arī ārpus savas mācību vides.

Sarunu un pieredzes stāstu, un ideju vakaru noslēdzot, – kino programma: Roberts Vītols stāstīja par savu aktīvo darbību – radošo ikdienu, kura gandrīz nav iespējama bez video kameras ”darbībā”.

Šo pasākumu bija iespēja vērto attālināti: http://mplab.lv/live/

No klātbūtnes – ideju ģenerēšanas reālā vidē, līdz matemātiskiem procesiem – algoritmiskiem video – ekrānā.

Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmas studenti aicināja apmeklēt viespasniedzēja Dr. art. Kristofera Heila [Christopher Hales, Anglija] vadītās video darbnīcas publisko prezentāciju 11. aprīlī no puspieciem vakarā, MPLab studiju telpās.

No 2. līdz 11. aprīlim Jauno mediju mākslas 2. kursa studenti piedalījās britu video mākslinieka K. Heila vadītajā video darbnīcā, kuras laikā tika pētīta algoritmiskā video tehnika un radīti pieci interaktīvi video darbi. 

Algoritmam kontrolējot šo video uzbūvi, ar iespēju to viegli pārveidot atkarībā no dažādiem parametriem, darbi atrodas mainībā un nav viennozīmīgi. Katrs skatītājs varēja baudīt katru darbu paša radītā – unikālajā – versijā.

K. Heils ir arī aktīvs lektors – vadījis daudz radošo video darbnīcu Eiropā, ļaujot apgūt interaktīvā video tehniku studentiem un interesentiem. Liepājā kopš 2004. gada vadījis vairākas radošās darbnīcas. 

Sadarbība ar darbnīcas vadītāju cien. Heilsu ir unikāla iespēja vērot plaši pazīstama interaktīvā video pētnieka un mākslinieka, kura darbi izstādīti Seulā, Helsinkos, San Francisko, Sidnejā u.c. pasaules lielākajās pilsētās, radoši analītiskās prasmes un smelties zināšanas un iedvesmu no viņa iegūtās pieredzes bagāžas. 

 Šogad viņš Jauno mediju mākslas otrā kursa studentiem palīdzēja apgūt šo, Latvijā vēl maz pazīstamo, algoritmiskā video tehniku.

Tapušie interaktīvie video darbi paplašina skatītāja lomu, jo sniedz iespēju piedalīties konkrētā video veidošanā. Video pētīta skatītāja pieredze – Annas Priedolas un Maijas Demiteres veidotais video piedāvāja savu unikālu analoģiju meditācijai – relaksējošai un, turklāt, audiovizuālai –, ko kontrolēja laikapstākļi Liepājā. Studentes Ditas Maļinovskas un Gata Vaitovska darbs radīts kā rotaļa –, spēlējot mūzikas instrumentu, skatītājs maina arī ekrānā redzamo video klipu. Līdzīgi arī Annas Meldrājas radītais darbs veidots kā spēle; kā video kolāža, ko skatītājs pats var pārveidot. Bet Daina Nuķe, Paula Vītola un Katrīna Rožukalne savā video atklāja popkultūras tendenču un slavas straujo nomaiņu, ko vadīja konkrētajā laikā aktuālie www.twitter.com lietotāju ieraksti, savukārt, Zelmas Dumpes un Riharda Vītola darbā redzami algoritma kontrolēti bezgalīgi dialogi par Latvijas vēstures epizodēm. Konceptualizējot, filmā atklāta vēstures faktu atšķirīgā interpretācija un iespējamie pārpratumi, ko tā var radīt…

Ja par kontroli un interpetācijas iespējām, tad prātā nāk jauno mediju pamatprincipi, kā variabilitāte un automatizācija, ko vērts atminēties katram studējošajam un arī [moderno] tehnoloģiju lietotājam.

Informāciju sagatavoja: Anna Priedola, 2012.

apkopoja un restaurēja:  Diana Lelis, 2021.

”Atvērtā ideju telpa”, nu jau, 5. reizi notika arī 26. aprīlī LiepU Mākslas pētījumu laboratorijas Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās; aicināti visi interesenti!

Šoreiz Pasākuma programmā piedalījās jauno mediju mākslas studentes Anna Priedola un Maija Demitere ar projektu “Audiovizuālās meditācijas – Liepājas vējš”, Ilze Ķībure stāstīja un rādīja par rotu galeriju – darbnīcu Liepājā’; JMM students Pēteris Riekstiņš prezentēja ”Katanas turnīra reklāmas seju”. Par mediju mākslinieku dalību – JMM telti – festivālā ”Summer Sound” stāstīja Krista Dintere, Mārtiņš Eņģelis, Pēteris Riekstiņš. Ar personīgo interesi un zināšanām tēmā ”Emuāru kultūra un teorija” dalījās Mārtiņš Eņģelis.

Bet kā pasākuma īpašais viesis prezentāciju vakarā tika pieaicināts dizainers un fotogrāfs, pieredzes bagāts radošais prāts – Kristaps Grundšteins.

Jāatzīmē, ka, sākot ar šo pasākumu, labākais prezentētais projekts varēja saņemt iespēju nelielam finansiālam atbalstam projekta realizēšanai. Labākais projekts tika noteikts ar klātesošo skatītāju balsojuma palīdzību.

Paldies, Andrim Vētram – pasākuma koordinatoram – par entuziasmu, ieguldīto darbu un piesaistīto fienansējumu.

Arī šis pasākums tika straumēts un to varēja vērot arī interneta tiešsaistē: http://mplab.lv/live/

27. aprīlī, plkst. 19.00 Liepājā, Zivju ielā 11/13, 3. stāva telpās tika atklāta mākslinieces, studiju programmā “Jauno mediju māksla” maģistrantes Annas Trapencieres personālizstāde “WHY TECHNOLOGY (is big)?”

Sevis kvantificēšana, datu vākšana u.tml. jeb dat-mīnēšana – darbojas kā analīze cilvēku uzvedību, pieredzi un piedzīvoto. Šī izstāde ir daļa no mākslinieces maģistra darba ”Cilvēka pieredzes dat-mīnēšana” un tajā apskatāma projektu sērija, kas atspoguļo tam brīdim aktuālo [personisko pieredzi un novērojumus tematiskajam diskursam globāli] cilvēka stāvokli, datmīnējot dažādas cilvēka aktivitātes un rotaļīgā veidā apstrādājot iegūtos datus. 

Kā īpašie viesi uzstājās un pasākuma apmeklētājus priecēja “Trulā grupa” no Rīgas.

Izstāde norisinājās ar elektroniskās mākslas un mediju centrs ”E-LAB”, Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu.

Izstādes atklāšanas runa. Foto: Valters Pelns

MPLab ”runā” par mākslas būtību – “WHY TECHNOLOGY (is big)?” telpās norisinājās otrā atklāto lekciju cikla pasākums

Š.g. 9. maijā plkst. 18.00 Zivju ielā 11/13, 3. stāvā, Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija rīkoja Mg. phil. Kārļa Vērpes atklāto lekciju ”Māksla, esamība un vēsturiskums: refleksija pēc Heidegera par mākslas būtību”. Šī lekcija paredzēta kā ievads sarunai par to, kas ir raksturīgs mākslai un tās izpratnei mūsdienās, šajā vēsturiskajā situācijā.

Vācu filosofs Martins Heidegers [vācu: Martin Heidegger] – viens no zināmākiem 20. gadsimta filosofiem, kas pamatīgi mainījis un ietekmējis turpmāko domāšanu par dažādiem cilvēka esamības ‘apgabaliem’, arī mākslu. Heidegera eseja ar nosaukumu ”Mākslas darba sākotne”, iespējams, ir viens no pēdējiem līdz mūsdienām tapušajiem tekstiem, kurā jautājums par mākslu tiek uzdots tik pamatīgi. Jautājuma pamatīgumu un vērienu, ko izsaka Heidegera mērķis, noskaidrot mākslas esamību, to, kas ir māksla. Reizē, Heidegera mākslas izpratne var kalpot par auglīgu pamatu vai sākumu sarunai par mākslu, īpaši laikā, kad pamatīgums un pamatīgumu raksturojšs skatījums ir retums.

Kārlis Vērpe – viens no vadošajiem jaunākās paaudzes filosofiem Latvijā. Līdz 2016. gadam pasniedza filosofijas moduli Liepājā, programmas ”jauno mediju māksla” studējošajiem. Viņa pētnieciskās intereses saistītas ar dažādām attēla teorijām, arī estētikas un mākslas filosofijas kontekstā; attēla kā valodas izpratni; attēla apziņas un jēgas veidošanās likumsakarībām; apziņas filosofiju, galvenokārt, fenomenoloģijas tradīcijā. 

Kārlis Vērpe studējis filosofiju Latvijas Universitātē [2001.-2010.] un Vācijā, Maincas Johana Gūtenberga Universitātē [2005.-2006.]. Aizstāvēja disertāciju Latvijas Universitātē [2012.], kas veltīta attēla apziņas fenomenoloģijai, pasniedz filosofijas nodarbības un fotogrāfijas ideju vēsturi dažādās izglītības iestādēs. Ir lokālo mediju un arī starptautiski zinātniskaju izdevumu rakstu autors uc.

Jauno mediju mākslas studenti Padomju Savienības spiegu bāzē

Mākslas pasaulē filosofija ir klātesoša un tās idejas vienmēr noderīgas radošo darbu ideju realizēšanā – pirms un pēc domāšanas procesā, par attiecīgo jautājumu vai aplūkojamo tēmu. No filosofa K. Vērpes lekcijas par vēsturiskuma izpratni mūsdienās idejas un pārdomas varējām pārcelt uz 23.-3. jūnijam notikušo ”IslandCQ” pasākumu, kā tematiskā ievirze vērsta uz varas un kontroles jēdzieniem. 

Ar vārdiem POWER & CONTROL festivāls ”IslandCQ” – ”Island Creative Quarantine’‘ jeb ”Sala – Radošā  Karantīna”, kas pēta strauji mainīgo pasauli no sabiedrības, mākslas, mūzikas, tehnoloģijas un ekoloģijas aspektiem, pieteica globālu aktuālo tēmu, ko radoši risināt/s.

Šogad, festivālam notiekot otro reizi, ”par mājvietu” kļuva vieta Latvijā, Irbene – tās mežonīgā vide kā mikro-kosmoss un smilšu kaste eksperimentiem, domāšanai un radīšanai. Platforma jaunām idejām, domu paplašinājumam par sociālo mijiedarbību, kas valda pasaulē, turklāt, tehnoloģiju ietekmē. Irbenē atrodas Padomju Savienības slepenā pilsētiņa ”Zvaigznīte” un savvaļas apkārtne, kā arī Radioteleskops RT-32, kas festivāla laikā pārtapa par pētījumu un darbu objektiem.

Festivāls sākās ar radošajām darbnīcām un lekcijās, ko noslēgs radošo darbu fināls – mākslas, mūzikas un tehnoloģiju pilnas dienas – pirmais līdz otrais jūnijs.

Clausthome vadītā modulārās sintēzas radošā darbnīca Irbenes radiolokatorā. Foto: Maija Demitere

Notikumu kopums radīja iespēju apzināt mūsu dzīves neredzamos slāņus, sekmējot ”caurspīdīgas” sabiedrības idejas.

Kontekstualizētas koncertu, performanču un mākslas darbu idejas apmeklētājem tika atklātas 1. jūnijā. 

Darbnīcas materializējās gan unikālās skaņās, kas rezonēja kopā ar satelīta šķīvi, gan dizainā ar iespēju vērot elektrības pēdējās trīs minūtes uz zemes, gan arī Irbenes un tās apkārtnes iedzīvotāju stāstu un dabas prototipēšanu.

Ar muzikālajiem priekšnesumiem un vizuāli baudāmu vakaru pārsteidza šādi radošie dalībnieki: ”GAS OF LATVIA” un ”Bērnu rīts/ Antireality”, ”Clausthome” no Latvijas, ”Lunachord”, ”10dens” un ”VJ WERC” no Nīderlandes. Visi festivāla notikumi un radošie procesi risinājās Irbenes radiolokatora apkaimē, sadarbībā ar VIRAC (Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs), Protolab Ventspils, MPlab Liepājas Universitāte; Tamperes Lietišķo Zinātņu Universitāte, Budapeštas Biznesa un Komunikācijas Koledža, Mohoļa Nāģa Mākslas un Dizaina Universitāte, Popkultūras Akadēmija un Hanzas Tehnoloģiju Institūts no Nīderlandes. 

Pirmais ”IslandCQ” festivāls notika 2010. gadā Amelandē, Nīderlandē, kā iniciatori ir Minervas Popkultūras Akadēmija. Festivāla tēma toreiz – ”Spēle un ilgtspējība”. 

Festivāla vakara noskaņa. Irbenes radiolokators. Foto: Artis Kuprišs

Sesiju noslēdzot, piektdien, 1. jūnijā Klaipēdas ielā 19/21 [Liepājas Līvu laukumā] Jauno mediju mākslas studenti atklāja bakalaura darbu izstādi – 3. kursa studentu izstādi ”Perceptio”, ikvienam sniedzot bezmaksas iespēju iepazīties ar jauno mākslinieku veikumu un potenciālu.

Iepazīstinot apmeklētājus ar izstādes ideju, no studentu vidus tieši Krista Dintere ir tā, kura interesentiem paskaidroja, ka “perceptio” ir uztveres process, kas sniedz izpratni par vidi, sakārtojot un interpretējot maņu orgānu sniegto informāciju. 

Topošie mākslinieki, izstrādājot savus studiju noslēguma darbus, aktualizējuši jautājumu par cilvēka uztveri un tās īpatnībām. Ar dažādo medij-starpniecību, sākot ar fotogrāfijām līdz pat kinētiskām skulptūrām, caur filosofijas prizmu, tieši vai abstrakti pētījuši, analizējuši un attēlojuši cilvēka estētiskās vērtības, uztveri, sajūtas, vajadzības, vides ietekmi un ikdienas pieredzi – visu, kas mūsdienās veido cilvēka personību un rada mūsu kā indivīda atšķirības. 

Apmeklētāji bija aicināti uzlūkot sevi būtnes veidolā, kuras dabā ir organizēt visumu ap sevi algoritmos, uzvedības modeļos un redzēt pasauli formās, kas liek cilvēkam saprast teikumu no pusvārda un plaknē uzvilktajās līnijās saskatīt trīs dimensijas, zvaigžņotajā debesī savilkt zvaigznājus un gubmākoņos ieraudzīt kādu sev pazīstamu seju. 

Haoss cilvēka uztverē ir kā nepatiesība, ciets rieksts vai kļūda, kurai ir jātiek labotai. Sava veida haoss un reizē trīspadsmit unikāli viedokļi par cilvēku izstādē ”Perceptio” sasniedza auditoriju, ieviešot katrā pašā rast līdzsvaru starp vienu vai otru… – uztvert, reflektēt, analizēt.

6. jūnijā pl. 19:00 Dzintaru ielā 21, Liepājā, mediju mākslas studentu 1. kursa foto izstādes “Tetā” svinīgā atklāšana. 

Izstādes plakāts. Autori: Kursa grupas kopdarbs

Nedēļu vēlāk,  15. jūnijā, no plkst. diviem dienā, pirmizrādi piedzīvoja šo pašu 1. kursa studentu īsfilmas, kas tapušas filozofijas moduļa laikā. Divpadsmit studenti, strādājot lielākās vai mazākās grupās, Liepājas 1. Rokkafejnīcas otrajā stāvā, apmeklētājiem demonstrēja dažādu žanru filmas: gan dokumentālas, gan eksperimentālas, gan spēlfilmas, kas radītas dažādu filozofu izteikumu/ domu graudu ietekmēs.

Filmu skates plakāts. Autors: Odrija Heinrihsone

Studentu meiteņu grupas sastāvā: Katrīna Bitere, Līvija Daudze un Anete Grāvelsiņa, tika veidota dokumentāla filma, kas pamatota un idejās balstīta uz Imanuela Kanta citāta “Laime ir tādas ar prātu apveltītas būtnes stāvoklis pasaulē, kurai viņas eksistences veselumā viss notiek pēc viņas vēlēšanās un gribas”.

Savukārt, Mārtiņš Eņģelis eksperimentējis ar kinemato- un horeo-grāfijām, lai paskaidrotu Albēra Kamī [franču: Albert Camus] reiz teikto ”Mēs dzīvojam absurda pasaulē”, turpretī, Valts Ceplevičs, Odrija Heinrihsone mēģinājuši apspēlēt Heraklīta teikto “Viss plūst, viss mainās”, par to veidojot dokumentālo īsfilmu.

Puišu duo: Reinis Naļivaiko un Pēteris Riekstiņš veidojuši sociatīvi analītisku īsfilmu par cilvēku dzīvi mediju varā, iedvesmojoties no teikuma “Cilvēks ir sociāla būtne”. Tā autors netiek minēts, lai darba koncepts netiktu saistīts ar kādu konkrētu laika posmu.

Studentes Rūta Bērziņa un Annija Ločmele stop motion jeb stopkadru tehnikā centušās atklāt, kas slēpjas aiz budistu domu grauda “Cilvēks cilvēkam nav nedz draugs, nedz ienaidnieks. Cilvēks cilvēkam ir skolotājs.” Tāpat Rūta, kopā ar Zandu Puči un Anniju Sauli, radījušas absurda drāmu, apspēlējot Renesances laika filosofa Nikolo Makjavelli [itāļu: Niccolò di Bernardo dei Machiavelli]  spārnoto teicienu “Mērķis attaisno līdzekļus”.

3 dienas vēlāk, 18. jūnijā Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmas bakalaura 2. kursa un maģistrantūras 1.kursa studenti aicina apmeklēt skaņas un akustisko mākslu moduļu noslēguma koncertu un izstādi – skaņu instalāciju prezentācijas.

Koncerts izskanēja Liepājas Evaņģēliski luteriskā Krusta baznīcā, Kr. Valdemāra ielā 7 laikā no vieniem dienā. Izstādes prezentācijas norisinājās MPLab telpās, Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāvā no pulksten 14.30

Skaņas moduļa ietvaros, studenti  iepazina mūzikas vēsturi, skaņu ierakstīšanu, apstrādi un radošo skaņdarba tapšanas procesu, kā arī apguva unikālu un pagaidām mazpazīstamu skaņas mākslas jomu – skaņu ģenerēšanu ar modulāro sintezatoru – pasniedzēju Daces Bluķes, Rolanda Kronlaka un Voldemāra Johansona vadībā. 

Papildu, maģistrantūras studenti atskaņoja 5.1 skaņu tehnikā veidotas kompozīcijas un pētījumu par haosu skaņā. Izstādē un koncertā varēja klausīt un baudīt ne tikai skaņas ainavas un kompozīcijas, bet arī aplūkot skaņas instalācijas, kā skanējumu iespaidot un mainīt varēja arī pats attiecīgā/o darba/u klausītājs.

Mākslas pētījuma laboratorijas sadarbības partneri Jauno mediju kultūras centrs RIXC organizē festivālu ”Māksla + Komunikācija”, kas šajā gadā norisinājās laikā no 4. oktobra līdz 4. novembrim kā Rīgā, tā arī Liepājā. Galvenokārt, Rīgā no 4. līdz 6. oktobrim kim? Laikmetīgās mākslas centrā Spīķeros, RIXC Mediju telpā un Spīķeru koncertzālē norisinājās festivāla programmas galvenie notikumi. 

Savukārt, no 26. oktobra līdz 4. novembrim Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas telpās Kūrmājas prospektā 13 notika festivāla satelītpasākums – 3. starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa ”i-Week” ar radošajām darbnīcām, publiskām lekcijām, jauno mākslinieku prezentācijām, izstādēm un audiovizuālām performancēm.

Festivāla programmu atklāja izstāde 4. oktobra septiņos vakarā RIXC Mediju telpā. Izstādē piedalījās mākslinieki no Šveices un Vācijas – Kristiāns Hiblers

(Christian Hübler) un Ivonne Vilhelma (Ivonne Wilhelm) no Knowbotiq ar instalāciju un lekciju-performanci ”Dancing with’without Darwin” [par ko saņemta Šveices Mākslas balva 2012]. No Latvijas izstādē piedalījās mākslinieki, pētnieki, jauno mediju mākslas programmas pasniedzēji Rasa Šmite, Raitis Šmits un Mārtiņš Ratniks, kas kopā ar skaņu mākslinieku – komponistu Voldemāru Johansonu prezentēja mākslas un zinātnes sadarbības projektu ”Baktēriju baterija”; instalācija tapusi sadarbībā ar jaunajiem zinātniekiem no LU Bioloģijas fakultātes un Cietvielu fizikas institūta, Eiropas mākslas un zinātnes projekta ”Studiolab” ietvaros.

Kā ierasts, reizi mēnesī, norisinās ”Atvērtā ideju telpa”. Interesenti aicināti uz LiepU Mākslas pētījumu laboratorijas komandas organizēto ”Atvērtās ideju telpas” pasākumu, kas norisinājās 10. oktobrī no sešiem vakarā, Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās.

Pēc kārtas ceturtā pasākuma programmā pie MPLab ciemojās vietējās ražas, mūzikas un mākslas festivāla ”Zemlika” organizators Miks Magone, par ko tad arī stāstījums auditorijai.

Valters Pelns dalījas savā foto projektā ar nosaukumu ”Fobijas” – foto cikls ar ko iegūts arī bakalaura grāds jauno mediju mākslā. JMM studenti Valters Grišāns dalījās ar QR catch projektu, bet Andris Vētra stāstīja par ”Alpha Couple” koncertu Liepājā. Savukārt, MPLab strarptautisko projektu koordinatore Anna Trapenciere iepazīstināja klausītājus ar festivāla ”i-Week” radošo darbību un vairāk pastāstīja tieši par šā gada norises laiku, kas teju-teju pienāks, un notikuma vadlīnijām, iecerēm.

Pasākuma klātesošie – radošo jomu speciālisti un aktīvisti, citi interesenti, kas vēlas būt tikai klausītāji, gan arī tie, kuri vēlētos, ja ne šajā reizi, tad nākotnē, pastāstīt par savu radošo ideju vai iesāktu un/vai jau realizētu projektu.

Līdz šim veiksmīgi norisinājušies jau pieci ”Atvērtās ideju telpas” pasākumi, prezentējot vairāk kā 25 ar radošo un kultūras jomu saistītus projektus un idejas; MPLab telpās uzņemti pieci īpašie viesi, to skaitā māksliniece Anna Trapenciere, dizainers Kristaps Grundšteins, biedrības SKYR vadītājs un festivāla ”Zemlika” organizētājs, šobrīd arī Ventspils pilsētas Koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Miks Magone, Kurzemes biznesa inkubatora vadītājs Vilis Brūveris, jaunais kinorežisors Rihards Olmanis. 

Priecājās projekta ”Jauno mediju mākslas studiju programmas telts festivālā Summersound” komanda, par saņemto nelielo, bet pirmo ideju pasākuma sarūpēto naudas balvas atbalstu, kā arī prieks par projekta veiksmīgu realizāciju, pateicoties katra dalībnieka individuālajai uzņēmībai un radošās komandas darba spējām un saliedētībai. 

Šim pasākumam tika nodrošināts interneta tiešraides slēgums.

Pasākumu koordinēja jauno mediju mākslas programmas maģistrants Andris Vētra.

Noslēdzot šī gada RIXC organizēto “Māksla + Komunikācija” festivālu, radošie darbi turpinājās – ”i-Week” organizatori, MPLab sadarbībā ar RIXC un E-LAB, no 28. oktobra līdz 4. novembrim Liepājā veiksmīgi aizvadīja 4. starptautisko ERASMUS jauno mediju mākslas nedēļu ”i-Week”, kas Pasākuma ietvaros notika jauno mediju mākslas darbnīcas, audiovizuālas peformances, TALK & SHOW, publiskās lekcijas un mākslinieku, jomu lietpretēju uzstāšanās.

Visi ”i-Week” nedēļas pasākumi noris bez maksas, Liepājā, [MPLab] telpās, Kūrmājas prospektā 13 un šogad arī radošos procesus ienesām ārpus studiju telpām, Domes ēkā, kur tika aizvadīts pavisam aizraujošs un nebūt ne ierasts radošais ”prāta” darbs, par ko vēlāk, tekstā.                                                                             

”i-Week” komanda: ”Šodien māksla zaudē savu autonomo pozīciju aiz sabiedrības ilgtspējīgas nākotnes meklējumiem. Mākslinieki, kas reiz pētīja digitālā robežas, šodien ir starp pirmajiem, kas aktīvi piedalās ilgstpējīgas nākotnes veidošanā. Pielāgošanās ir viena no pieejām, kas ļauj cilvēkiem pārvarēt nestabilus, nedrošus laikus. Ideja par pielāgošanos kalpo kā galvenais vadmotīvs festivāla izraisītajām diskusijām, kas, cerams, cilvēkos ieviesīs dziļāku izpratni par sociālām, kulturāmām, ekoloģiskām, kā arī tehnoloģiskām ilgtspējas problēmām”.

1. novembra ceturtdienā notika ”i-Week” radošo darbnīcu rezultātu publiskās prezentācijas un performance Liepājas Domes foajē. Visi interesenti bija aicināti apmeklēt festivāla jauno mediju mākslas izstādes atklāšanu un performanču programmu, kas notika MPLab telpās no septieņiem līdz deviņiem vakarā.  Izstādē bija skatāmi radošie veikumi – mākslas darbi un dizaina objekti, ko kopīgi paveikuši dalībnieki ar to vadītājiem.

Ielūkojoties TALK & SHOW atskatā, pirmdien, 29. oktobrī mākslinieks, pētnieks un pasniedzējs Maksa Noiperts novadīja lekciju par viņa neseno pētījumu vizuāli papildinātas skaņas jomā.

Nākamajā dienā, 30. oktobrī dizainers, pētnieks un pasniedzējs Kristaps Grundšteins dalījās savā pieredzē ar praktiskās pētniecības projektu, kā rezultātā tika uzbūvēta laiva. Savukārt, noslēdzošais runātājs, Popkultūras Akadēmijas [NL] direktors Alberts van der Koijs savā lekcijā piedāvāja ieskatu ta, kāda ir mākslas [un] izglītības nozīme mūsdienās.

Par darbnīcām, procesu un to rezultātiem:

Kā pirmo, ar Endrjū Makenzī [Andrew M. McKenzie, UK] darbnīcas ” ””” ” rezultātu atklāja vairāki padsmiti jauno mediju mākslas studenti un citi iesaistītie Liepājas Domes ēkā Rožu ielā 6. Darbnīcas laikā tika apzinātas tādas tēmas kā ”laika deformācijas”, ”hipnozes”, ”spēka fokusēšanas”, ”dziļās koncentrēšanās” un to tehnikas, kā arī jauni domāšanas veidi, apvienojumā ar senākiem, jau zināmiem labākajiem paņēmieniem. Neticēsiet, performances garums dažiem ilga līdz pat 14 stundām. Dažiem?! – tāpēc, ka dalība un pienesums tajā nebija stingri definēts – ilgumu noteica katrs pats performators. 

Iepriekš minētās tehnikas aizveda, nebaidoties šī vārda, seansa dalībniekus un apmeklētājus [kuriem bija brīva iespēja iekļauties performancē] uz vietām, par kurām, visdrīzāk, nekad nebija nācies pat sapņot.

Šāda ”dziļā” paš-pētniecība meditatīvā stāvoklī, absolūti noderējusi gan studiju procesa stresa situācijās, gan arī radošā prāta atraisīšanai un sevis nomierināšanai ikdienas situācijās. Reizēm bija sajūta, ka atrodies starp te un tur, levitējot virs apzinātības, kā stāvoklis sasniegts ‘uzasinot’ un/vai kaut kādā mērā ‘atjauninot’ savus skrejošajā laikā notrulinātos jutekļus”, atceras performances dalībniece, jauno mediju māksliniece Diana Lelis.

Šajā pat dienā, sākot no vakara septiņiem, Mākslas pētījumu laboratorijā norisinājās darbnīcu vadītāju: Kristapa Grundšteina, Maksa Noiperta, Adrī Šokera, rezultāti.

Maksa Noiperta [Max Neupert, Dānija] darbnīcas ”Patching Real-Time Audio and Video” rezultāti parādīja, kā, izmantojot datu plūsmas valodu Pure Data/GEM, reālajā laikā spējam kontrolēt un spēlēties ar audio un video. Noslēgumā, izstādē bija apskatāmas vairākas mazas kustīgas un skaniskas instalācijas no šajā darbnīcā paveiktā.

Kristaps Grundšteins vadīja darbnīcas ”Compilation”, kur trīs dienu laikā, pētot dažādus esošus, taustāmus un virtuālus savienojumus, savienojot nesavienojamo, tuvo un tālo, sauso un slapjo, cieto un mīksto, saldo un skābo utt.; dažādus objektus, materiālus modelējot un izveidojot jaunus. Darbības lauks – plašs – no digitāliem līdz fiziskiem darbiem. Tas, kas tapa, to noslēgumā studenti izstādīja līdzās citu darbnīcu rezultātiem, vienkopus – festivāla izstādē.

Adrī Šokers [Adri Schokker; Nīderlande] savā darbnīcā ”Don’t kill him! Don’t kill him! We need him alive” ar interneta un ‘komputatīvās redzes’ tehnoloģiju palīdzību dalībniekiem lika izpētīt ‘pilsoņu’ žurnālistikas atainojuma ietekmi uz mūsu spēju uztvert realitāti. Darbnīcas mērķis bija radīt trīsdimensiju modeļus, kas rekonstruētu nesenākus globālā mērogā aktuālus/ākus notikumus. To visu varēja darīt ar mūsdienu programmatūras un tehnoloģijas starpniecību, kas ir pietiekami attīstīta, lai spētu radīt trīsdimensiju modeļus, salikot kopā no dažādos rakursos uzņemtiem fotoattēliem.

Notika arī pašmāju mākslinieka un pētnieka [interesējošās jomas: immersive sound design, creative computing, audio visual media…] Mārtiņa Roķa vienas dienas radošā darbnīca “SuperCollider 3” un Popkultūras akadēmijas studentu vadīta radošā darbnīca “Addition Art”.

Noslēdzošajā festivāla dienā, notika ”i-Week” seminārs ar lekciju, mākslinieku prezentācijām un diskusiju par jauno mediju mākslas sadarbības tīklu veidošanu.

Turpat, MPLab telpās tika baudīta festivāla darbnīcas vadītāja – mūziķa Mārtiņa Roķa sniegtā multikanālu skaņas performance, kā arī pašmāju apvienības ”Nonsenss” un LiepU Jauno mediju mākslas studentu audiovizuālās performances.

Savukārt, 9. novembrī Kūrmājas prospekta MPLab telpās notika  viespasniedzēja vadītā interaktīvo video darbnīcu rezultātu skate.

Jauno mediju mākslas programmas 3. kursa studenti aicina apmeklēt Dr. art. Kristofera Heila  vadītās interaktīvā video darbnīcas publisko prezentāciju 9. novembrī pulksten 17:00 MPLab telpās. Darbnīcā studenti kopā ar pasniedzēju veidojuši video, kurus skatītājs var ietekmēt ar savu domu spēku jeb dažādām smadzeņu viļņu frekvencēm, kas tiek mērītas ar attiecīgām jaunajām tehnoloģijām.

No 5. līdz 9. novembrim Jauno mediju mākslas trešā kursa studenti piedalās britu video mākslinieka phD. Kristofera Heils [Christopher Hales, UK] vadītajā video darbnīcā, kuras laikā tiek pētīta interaktīvā video tehnika un cilvēka smadzeņu darbības radīto viļņu fenomens. Dažādajiem cilvēka mentālajiem procesiem – relaksācijai, fokusētībai utt. – raksturīgas noteiktas viļņu frekcences, kuras iespējams fiksēt ar relatīvi vienkāršiem instrumentiem. Tādējādi, izmantojot skatītāja mentālās aktivitātes mērījumus, iespējams kontrolēt video montāžu reāllaikā. Šī studentu pētījuma rezultāti ietverti četrās interaktīvās īsfilmās. Katrs skatītājs ar savu domu spēku varēs veidot unikālu darba versiju.

Darbnīcas vadītājs Kristofers Heils ir plaši pazīstams interaktīvā video pētnieks un mākslinieks, kura darbi izstādīti Seulā, Helsinkos, San Francisko, Sidnejā u.c. pasaules lielākajās pilsētās. K. Heils ir arī aktīvs lektors, kas vadījis daudz radošo video darbnīcu Eiropā, ļaujot apgūt interaktīvā video tehniku studentiem un interesentiem. Heils vadījis jau vairākas radošās darbnīcas Liepājā kopš 2004. gada, bet šogad viņš atgriezies, lai Jauno mediju mākslas otrā kursa studentiem palīdzētu apgūt šo, Latvijā vēl maz pazīstamo, interaktīvā video tehniku.

Prezentācijā pieejamie video darbi ir interaktīvi – tie paplašina skatītāja lomu, jo viņš arī pats piedalās video veidošanā. Annas Priedolas un Valtera Grišāna video darbs veidots kā prāta spēle, kurā skatītājam jāatrisina uzdevumi, ar ko saskaras īsfilmas galvenais varonis savā misijā – nozagt ierīci, kas tās īpašniekam ļauj kontrolēt cilvēku prātus, tādējādi sniedzot neierobežotas varas iespējas pasaulē. Kā izrādās – tā atrodas tepat Latvijā.

Zelma Dumpe un Rihards Vītols savu darbu veltījuši nacionālajam varonim Lāčplēsim un mūsu tautai drīzajos valsts svētkos. Skatītājam būs iespēja beidzot atrisināt mūžseno cīņu starp Lāčplēsi un Melno Bruņinieku.

Rihards Vītols un Jānis Jankevics. Dokumentācija no interaktīvo video darbnīcas procesa pavasara semestrī. Foto: Zelma Dumpe

Katrīne Rožukalne un Rožukalne un Paula Vītola uzņēmušas psiholoģisku drāmu, kas ataino cīņu studenta iekšējā pasaulē par savas ieceres realizāciju. Vienlaikus šis darbs kalpo arī kā skatītāja prāta trenažieris.

Mentāla treniņa tematika atklājas arī Dainas Nuķes un Gata Vaitovska interaktīvajā video nodarbībā.

Neilgi pēc, LiepU Mākslas pētījumu laboratorija aicināja visus interesentus uz jau nākamo ”Atvērtā ideju telpa” pasākumu, kas norisinājās 28. novembrī no pl. 15 dienā, Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās.

Pasākuma programmu divu stundu garumā uzsāka Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas studiju programmas studentu projektu prezentācijas, kam sekoja ārpus studiju laika notikuma ”Summer Sound” JMM studentu Annas Priedolas, Mārtiņa Eņģeļa, Kristas Dinteres uc. iesaistīto  atskats par paveikto.

Par radošajām iniciatīvām, sociālo aktivitāti dalījās ”Ideju bode” mākslas preču salona un kafejnīcas īpašniece Krista Kalnarāja un radošās telpas topošās 3. izstādes māksliniece – gleznotāja Diāna Krūmiņa.

Zem slepena un spilgta nosaukuma ”Dīvāna Dedzinātāji” slēpās festivālā ”Zemlika” plānotās gaismas instalācijas veidotāji.

Savukārt, mediju mākslinieki, maģistranti Rihards Vītols un Kristaps Biters dalījās ar semināra ”Māksla un Zinātne” Tallinā uzkrāto informāciju. Braucienu atbalstīja Valsts Kultūrkaptāla fonds.

Kā īpašais viesis, šoreiz ciemojās Uldis Drišļuks, ar mediju studentiem saistošu ideju ”Chaula TV”. 

”Toreiz bija ideja izveidot TV Chaula Liepājā. JMM stāstījām par organizatorisko procesu un domu, ka forši būtu, ja tāda jauniešu TV pārraide būtu mūsu pilsētā! Tās saturu veidotu paši jaunieši, reizē mācoties lietas, kas saistītas ar TV producēšanu”, atceras Uldis.

Līdz šim veiksmīgi ir norisinājušies pieci ”Atvērtā ideju telpa” pasākumi, ar noprezentētiem vairāk kā 30 radošo un kultūras jomu saistītiem projektiem – idejām; Ir piedalījušies pieci īpašie viesi, to skaitā: māksliniece Anna Trapenciere, dizainers Kristaps Grundšteins, biedrības SKYR vadītājs un festivāla ”Zemlika” organizētājs Miks Magone [šobrīd – Ventspils koncertzāles mākslinieciskais vadītājs], toreizējais Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Vilis Brūveris, jaunais kinorežisors Rihards Olmanis.

Pasākumu koordinēja jauno mediju mākslas programmas maģistrants Andris Vētra.

2011 < apakaļ / uz priekšu > 2013

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *