2007

2007. gada martā tiek iesniegts Ata Egliņa-Eglīša vadītais projekts EEA jeb Norvēģijas fondam par atbalstu augstākās izglītības programmas jauno mediju mākslā izveidei.

No 10. līdz 17. martam Karostā norisinās projekta Emerging Geographies dalībnieku – spāņu un purtogāļu aktīvistu un mediju mākslinieku – vizīte. Viņi tiek vesti ekskursijās un izpētes braucienos uz objektiem Irbenē (Irbenes radiolokatoru un tai piegulošo padomju armijas pilsētiņu), Karostā, Ziemupē un citur.

13. aprīlī jauniešu vidū populārās Fontaine Royal viesnīcas telpās pirmo reizi norisinās ikmēneša īsfilmu skate Futureshorts.

No 17. aprīļa līdz 6. maijam Latvijas Mākslinieku savienības galerijā norisinās Liepājas mākslinieka Pētera Taukuļa personālizstāde 1000 Pašportreti, kurā eksponēts arī Kristīnes Briedes veidotais video, apliecinot Liepājas mākslinieku starpdisciplināro sadarbību.

Maijā kultūras un informācijas centrā K@2 rezidē arhitektu grupa EXYZT 11 cilvēku sastāvā, lai kopīgi strādātu pie sociālās arhitektūras projekta Sēņu māja izveides. Arhitektu grupas moto  ir “dzīvo un būvē kopā”, un viņi savus arhitektūras projektus izstrādā ciešā sadarbībā ar vietējo kopienu, kurai jaunā būve būs jāapdzīvo. 

10. maijā Gaismas mājā iestiprina pirmos kokus – pamatu Sēņu jumtam (Mushroof).

18. maijā Liepājas Jaunatnes centrs Kandidātes zālē rīko semināru par veiksmīgu komunikāciju, apmācot dalībniekus komunikācijas pamatnoteikumos, prezentēšanas prasmēs un pareizā intonāciju lietojumā publiskajā runā.

No 1. līdz 2. jūnijam Karostā norisinās starptautiska konference Spiegošanas tehnoloģijas un māksla, kas ir daļa no 9. starptautiskā festivāla Māksla + Komunikācijas un noris Francijas pavasara ietvaros. Koferenci organizē jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas Pētījumu laboratoriju. 

Paralēli – no 1. līdz 3. jūnijam – Karostā norisinājās arī dzīvās un augošās kultūras festivāls LabiChampi, kas militāro arhitektūru un urbāno dizainu saista ar dzīvo dabu. Svētku galvenā norises vieta bija iecerētā topošā Karostas Mākslas centra ēka jeb Gaismas māja Cēsu Rotas ielā 2. No 1. jūnija tajā var aplūkot mākslinieku kolektīva EXYZT audiovizuāli pirotehnisko performanci Lidojošās sēnes, dažādas radošo darbnīcu prezentācijas, kā arī DJ un VJ performances vakara noslēgumā – tostarp iespaidīgu lielizmēra projekciju kartēšanas paraugu, noklājot visu ēkas fasādi. 

2. un 3. jūnijā bija iespējams doties ekskursijās izstādē,  piedalīties drēbju zīmološanas darbnīcā, ko vada franču grafikas dizaineru grupa Directeur General, apmainīties ar sēņu pagatavošanas receptēm, mācīties audzēt sēnes pašam, nogaršot sēņu maltīti un piedalīties franču tradicionālā ģimeņu ballē atbilstoši 19. gadsimta tradīcijām (bal musette).

11. jūnijā norisinās piecu Latvijas un piecu Francijas mākslinieku radošā darbnīca E(š)an(ž)e. Tās kuratore ir Inga Brūvere no Mākslas menedžmenta un informācijas centra. Projekta pirmā daļa norisinājās Francijā kultūras festivāla Pārsteidzošā Latvija programmas ietvaros, bet otra daļa – Latvijā, Karostā. Pieci mākslinieki no Latvijas – Ēriks Božis, Aigars Bikše, Izolde Cēsiniece, Kristaps Gulbis, Gints Gabrāns – un pieci mākslinieki no Francijas – Nellija Masera, Semuels Bošs, Boriss Jakobeks, Stefāns Tesons, Žils Lelēns – mēnesi dzīvoja un strādāja kopā, veidojot darbus izstādīšanai publiskajā telpā un galerijās.

21. augustā Kultūras ministrija savos budžeta grozījumos iekļauj infrastuktūras un ugunsdrošības nodrošinājuma kultūras iestādēs uzlabojumiem nepieciešamos līdzekļus, un Liepājas kultūras un informācijas centram K@2 par izcilību piešķir 20 000 LVL.

1. septembrī kultūras un informācijas centra K@2 valdes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Briede atkāpjas no amata un galeriju K. Māksla?, kurā turpmāk darbojas kopā ar Santu Vaļivahinu (Maziku), izveido kā atsevišķu struktūrvienību.

K. Māksla?

5. martā tiek atklāta arhitektu un mākslinieku grupas EXYZT un studentu radošās darbnīcas rezultātu izstāde, eksponējot maisos, celmos un burkās iedēstītas sēņu sporas, aizsākot projketu LabiChampi. www.labichampi.lv.

18. martā galerijā sāk smaržot pēc sēnēm.

19. martā galerijā K. Māksla? tiekas organizāciju Radi Vidi Pats (Stass Babins, Agata Babina (Braņevska)) un Vide elpo (Evija Galviete) biedri un interesenti, kuri diskutēja par ekoloģiska dzīvesveida nepieciešamību.

24. martā ekspozīcijā parādās pirmās sēņu galviņas.

9. jūnijā tiek atklāta franču studentu video mākslas izstāde Vido le Fresnoy.

29. jūnijā tiek atklāta projekta E(š)an(ž)e rezultātā Karostā tapušo mākslas darbu izstāde.

K. Kultūra

27. janvārī tiek publicēta K. Kultūra (Nr. 12/13) interneta versija, kas veltīta projektam Krusta kari (Crusadings).

4. maijā K. Kultūra (Nr. 14) pirmo reizi tiek izdota kā pielikums nedēļas laikrakstam Kultūras Forums (2006, Nr.17 (255).) Numurs veltīts jauno mediju kultūras iezīmēm un praksēm Latvijā un Spānijā.

Jauno mediju māksla

2007. gada septembrī studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas jaunajā studiju programmā “Jauno mediju māksla” uzsāk 1. kursa studenti. Studijas norisinās Karostā, kultūras un informācijas centra K@2 telpās.

Jauno mediju mākslas pirmais 1. septembris Karostā, kultūras un informācijas cenrā K@2. Foto no MPLab arhīva

Jau no paša sākuma studiju process šajā programmā tiek balstīts moduļu sistēmā (trīs moduļi semestrī, katru moduli savstarpējā sadarbībā vada vairāki pasniedzēji). No vienas puses, šī sistēma nodrošina mācīšanas un mācīšanās procesa viengabalainību, mērķtiecīgu un motivētu starppriekšmetu saikni, no otras puse, pieļauj elastīgi veikt situācijai atbilstošas izmaiņas procesā. Moduļa ietvaros notiek lekcijas, semināri, diskusijas tīklā, praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas, darbs pie projekta/moduļa gala rezultāta.

No 25. līdz 27. oktobrim Liepājā, viesnīcā Fontaine Royal norisinās Starptautiska zinātniska konference Jaunie mediji un mākslas izglītība, kurā tiek prezentēts jaunais mākslas izglītības modelis – uz starptautiskā, starpdiciplinārā sadarbībā tapušu projektu izstrādi vērsta mākslas izglītība. Konferencē piedalās ciešā sadarbības tīkla partneri – Robs van Kranenburgs, Kerola Greja, Berila Greijema, Sīvens Sobols un Kersina Meja no Lielbritānijas, Rasa Šmite, Jānis Garančs un Ilva Skulte no RIXC, Aija Druvaskalne-Urdze un Santa Mazika no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas Pētījumu laboratorijas, kā arī citi mediju un mākslas eksperti.

27. oktobrī norisinās starptautiskās darba grupas seminārs Jauno mediju kultūras izglītības vide: izaicinājumi, problēmas, risinājumi, kas tiek finansēts no EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, un no Latvijas valsts budžeta ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Tajā tiek iztrādāti konkrēti ierosinājumi Jauno mediju mākslas izglītības procesa un satura izstrādei.

2006 < atpakaļ / uz priekšu > 2008

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *