Māksliniecisko pētījumu pieejas attīstība jauno mediju mākslas izglītībā Liepājas Universitātē 2007. – 2010. gadā

Ilva Skulte, Rīgas Stradiņa universitāte, ilva.skulte@rsu.lv

2007. gadā Liepājas universitātē pirmos studentus uzņēma Jauno mediju mākslas bakalaura studiju programma – pirmā studiju programma Latvijā, kas savu pieeju attīstīja, balstoties tolaik mākslas izglītībā aktuālajās atziņās par mākslu kā praksē balstītu pētniecību. Šīs atziņas, kas balstītas neoliberālisma kritikā un Eiropā jo sevišķi attīstījās kā reakcija uz Boloņas procesa radītajām izmaiņām mākslas augstākās izglītības telpā, jauno mediju mākslas pētnieciskā un studiju virziena attīstībā Liepājas universitātē tika ieviestas mērķtiecīgi un pārdomāti, izveidojot Mākslas pētījumu laboratoriju kā radošas izaugsmes telpu, kurā studentam – māksliniekam dota lielāka brīvība un patstāvība, bet prasīta spēja patstāvīgi mobilizēties un kritiski un radoši domāt. 

Šajā rakstā aplūkoti un izanalizēti programmas radīšanas pamatpieņēmumi, galvenie notikumi un sasniegumi, balstoties studiju procesa plānošanas un realizēšanas dokumento, kā arī zinātniskajās publikācijās, kurās apkopoti programmas filozofijas pamatpieņēmumi. Tā mērķis ir atklāt, kādas un kā teorētiskās atziņas par mākslas augstākās izglītības telpā nepieciešamo praksē balstītas mākslinieciskās izpētes pieeju tika realizētas praksē, veidojot Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas studiju virzienu laika posmā no 2007. līdz 2010. gadam (no bakalaura programmas darbības uzsākšanas līdz pirmajiem absolventiem). Izpētei izmantota dokumentu analīzes metode, tomēr pamatā raksta ievirze ir aprakstoša. Secinājumi liecina, ka mērķtiecīgi integrējot starptautiska ekspertu tīkla nodrošināto aktuālo un teorētiski padziļināto skatījumu uz mākslas izglītības vajadzībām, Liepājas universitātē izdevies radīt nozīmīgu kritiska radošuma centru mākslinieciskai realitātes un virtualitātes izpētei mūsdienu tehnoloģiski piesātinātajā kultūrvidē.

Atslēgvārdi: mākslinieciskā pētniecība, māksla kā pētniecība, praksē balstīta izpēte, studiju programma, jauno mediju māksla

Rakstu pilnā garumā lasiet Liepājas Universitātes žurnāla “Scriptus manet” 2021. gada izdevumā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *