2015

Kā katru gadu, pirmie mediju mākslas notikumus Liepājā arī 2015. gadā gādāja Liepājas universitātes studenti. No 21. – 25. janvārim Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas zālē „Starp ezeru un jūru” Alejas ielā 18 norisinājās jauno mediju mākslas 1. kursa studentu studiju moduļa “Vizuālā valoda” gala darbu izstāde „Iejūtība”. Izstādē bija apskatāmi audiovizuāli darbi, interaktīvas instalācijas, kā arī citās izteiksmes formās veidoti studentu mākslas darbi, kurus visus vienos kopējs jautājums – kā mēs katrs saprotam iejūtību? Kur ikdienas aizņemtībā atrast laiku iejūtībai? Vai Tu esi iejūtīgs?

2015. gada 26. februārī Mākslas pētījumu laboratorijā norisinājās jau trīspadsmitā “Atvērtā ideju telpa” – platforma, kurā radošie u.c. interesenti var satikties un prezentēt savas ieceres, idejas un projektus, meklējot sadarbības partnerus. Balsošanas ceļā noskaidrotās vakara labākās idejas guva arī nelielu naudas balvu.

Pasākuma programmā šoreiz:

  • Maija Demitere, Krista Dintere un Paula Vītola ar prezentāciju “Virtuozi” – daudzzinātņu mākslas platforma, kas sastāv no izstādes, konferences un radošo darbnīcu programmas.
  • Eltons Kūns ar prezentāciju “IZŠĶIRTNESPĒJA”, 26 Latvijas mākslinieku darbu izstāde datorspēlē Minecraft.
  • Nellija Šmediņa ar prezentāciju “Es esmu Liepāja”
  • Pasākuma īpašais viesis – mediju māksliniece Lynn Cazabon (ASV) stāstīs par savu māksliniecisko darbību un pieredzi (prezentācija notiks angļu valodā)

Ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu noritējusī “Atvērtā ideju telpa” tika iecerēta kā komunikācijas platforma dažādu jomu radoši domājošiem cilvēkiem. Lai arī pasākums primāri orientēts uz radošo jomu (māksla, dizains, mūzika, radošās industrijas u.c.) pārstāvjiem, mēs ticam, ka radošs var būt jebkurš, tāpēc ikviens interesents ir aicināts piedalīties ar savām idejām. Atvērtās ideju telpas mērķis ir veicināt komunikāciju starp radoši domājošiem cilvēkiem, tādējādi sekmējot pieredzes apmaiņu, sadarbības tīklu veidošanu, kā arī jaunu ideju rašanos.

“Atvērtā ideju telpa” sastāvēja no divām daļām. Pirmajā programmas daļā notika ideju (topošo, kā arī realizēto) projektu prezentācijas. Otrā daļa bija  mainīga – tā var būt lekcija vai diskusija, garāku radošo veikumu demonstrācija, priekšnesums vai kāda cita radoša izpausme. Pasākumus bija iespējams vērot arī interneta tiešraidē.

2015. gada 13.–14. martā, plkst. 19:00 – 23:00, pirmo reizi Liepājas 390. dzimšanas diena tika svinēta, organizējot mediju mākslas naktis „Gaismotā Liepāja”. Festivāla realizēšanā iesaistīti 15 mākslinieki un dizaineri no dažādām Latvijas pilsētām – Līvija Daudze, Maija Demitere, Kristaps Grundšteins, Jānis Jankevics, Artis Kuprišs, Dace Kušķe, Undīna Reinfelde, Pēteris Riekstiņš, Paula Vītola, Rihards Vītols, audiovizuālais organisms „Trihars” u.c. – bet visus tos vienoja piederība jauno mediju mākslas absolventu un mācībspēku kopienai. Divus vakarus pēc kārtas festivāla apmeklētāji varēja piedzīvot, apskatīt, kā arī piedalīties mākslas darbos, kuru pamatelements ir gaisma.

Festivāls norisinājās dažādos Liepājas mikrorajonos – Ezerkrastā, pilsētas centrā, Velnciemā un Karostā. Instalācijās mākslinieki izmantoja pilsētas plašumus, lai atklātu, kā darbojas cilvēka atmiņa – vizuāli parādot, ka cilvēki atceras tikai savas dzīves spilgtākos notikumus, kā arī atspoguļojot atmiņas senajās fotogrāfijās un cilvēku atmiņu stāstījumos uz kuģa “Namejs”. Skatītāji varēja arī paši iesaistīties radošajās aktivitātēs, veidojot gaismas grafiti apsveikumus Liepājai dzimšanas dienā, kā arī brīvā dabā spēlējot digitāli interaktīvu gaismas spēli, cenšoties noturēt bumbu spēles laukumā. Tāpat apmeklētāji varēja iespēja vērot gaismas pastaigas, kuros LED lampiņu tērpos apģērbtie brīvprātīgie izgaismoja dažādus pilsētvides objektus. Video instalācijas bija redzamas arī braucošā Liepājas tramvajā.

Festivālu „Gaismotā Liepāja” organizēja elektroniskās mākslas un mediju centrs „E-LAB” sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi. Liepājas Kultūras pārvalde par pasākumu saņēma arī Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) gada balvas atzinību nominācijā “Labākā pasākuma ideja (režija/koncepcija) – publiskais pasākums. Tomēr apmeklētāju un pašu festivāla organizatoru vidū izjūtas pēc pasākuma nebija tik viennozīmīgas. Jauno mediju mākslinieki priecājās, ka viņu instalācijām tiek pievērsta tik liela uzmanība un tās aplūko vairāki tūkstoši liepājnieku un pilsētas viesu, taču bija arī mieles par to, ka daudzi apmeklētāji sagaidīja ko vairāk – daudz vairāk un izklaidējošāku gaismas objektu. Aukstā marta naktī, protams, nav vēlmes iedziļināties konceptuālos mākslas darbos. Vēl daži izteica viedokļus, ka pietrūka naudas resursu, lai veidotu tik plašu programmu, aptverot teju visus Liepājas mikrorajonus. Ja gaismu objektu pastaiga būtu koncentrētāka mazākā teritorijā, iespaids būtu bijis lielāks un apmeklētāji nebūtu paspējuši nosalt ceļā.

Sevišķi populārs objekts bija dizainera un mākslinieka Kristapa Grundšteina objekts “Saulrieta bumbas” – fiziski un emocionāli aizkustinoša instalācija, kas bija aizraujoša ģimenēm ar bērniem.

No 17. aprīļa līdz 17. maijam RIXC galerijā Rīgā norisinājās elektroniskās mākslas un mediju centra E-lab sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC organizētā mediju mākslas izstāde un simpozijs „Virtuozi – daudzzinātņu mākslas platforma”.

Izstādes idejas pamatā bija angļu satīriķa Tomasa Šadvela (Thomas Shadwelll) komēdija “Virtuozi” (1676.), kuras centrā ir virtuozs, jeb amatierzinātnieks, par kura prototipu tiek uzskatīts jaunlaiku dabas filozofs Roberts Huks (Robert Hooke). “Virtuozi – daudzzinātņu mākslas platforma” atspoguļo jaunlaiku virtuozu ideālus – tā ir vieta mākslas un dažādu zinātņu mijiedarbībai, izmantojot pētniecības metodes no dažādām nozarēm, rezultātā radot unikālus un daudzveidīgus mediju mākslas darbus.

Darbi bija veidoti kā subjektīvi pētījumi par māksliniekiem nozīmīgām tēmām – dažādiem dabas procesiem un parādībām, enerģiju un ilgtspēju, skaņas fizikālajām un akustiskajām īpašībām, elektrību un komunikācijas medijiem, izmantojot gan jaunākās tehnoloģijas, gan arī eksperimentējot ar jau sen aizmirstām.

Maijas Demiteres darbs “Latvijas piekrastes arhīvs” ir objektu, ūdens un smilts paraugu kolekcija, kas apvienota datu vizualizācijā. Darbs veidots kā kolekcija kolekcionēšanas pēc – datu vākšana un sakarību meklēšana lielo datu apjomā. Paulas Vītolas “Tīkla atmaskošana” ir vairāku darbu sērija, kura veidota kā komentārs mūsdienu sabiedrībai, kura ir atkarīga no komunikācijas tehnoloģijām, kā arī piedāvājot netradicionālus risinājumus. Kristas Dinteres darbs “Ūdens frekvence” ir jauktu mediju instalācija, kura padara redzamas skaņas viļņa vibrāciju svārstības. Rihards Vītols eksperimentēja ar dabas parādībām, piedāvājot utopiskus risinājumus to izmantošanai sadzīvē, savukārt Kristaps Biters bija izveidojis datorspēli kā dzīvotspējīgās sistēmas modeli, aicinot pievērst sabiedrības uzmanību elementiem, kas ieskicē mūsu nākotni un jau tagad ir novērojami mūsu ikdienā.   

Amfiteātris izstādē “Virtuozi” RIXC galerijā Rīgā (2015). Foto: Maija Demitere

Izstādes iekārtojumu veidoja scenogrāfs Rūdolfs Bekičs (Rudolf Bekic) kopā ar izstādes dalībniekiem un kuratoriem – filozofu Aināru Kamoliņu un mākslinieci, pētnieci un RIXC pasākumu producenti Rasu Šmiti. Iekārtojums bija veidots, dalot to divās daļās – pirmās daļas iedvesmas avots bjia “Ziņkārības kabineti“ (“Cabinet of curiosities”) – 17. gadsimta pētnieku-kolekcionāru privāto muzeju estētikas un funkcijas, kur vienā telpā ir atrodami personiski interesantie un laika gaitā savāktie dabas artefakti, dažādas ierīces un tehnoloģijas, eksmerimenti un to rezultāti un jebkas, kas to īpašniekiem ir licies interesants un saglabāšanas vērts. Otrā telpas daļa veidota kā neliels amfiteātris, kurā bija iespēja klausīties lekcijas, vērot eksperimentus un aplūkot mākslas darbus.

Izstādes atklāšanā 16. aprīlī  par „Virtuozu” filozofisko ideju plašākā vēsturiskā kontekstā uzstājās filozofs Ainārs Kamoliņš, kā arī notika izstādes mākslinieku prezentācijas, skaidrojot viņu mākslinieciskās stratēģijas. Izstādes organizatori veidoja arī ekskursijas, darbnīcas un paraugdemonstrējumus skolēnu grupām.

Savukārt 15. un 16. maijā RIXC galerijā norisinājās mākslas un zinātnes simpozijs “Virtuozi – daudzzinātņu mākslas platforma” ar daudzveidīgu lekciju un darbnīcu programmu.  Galvenās tēmas, kuras tiks apskatītas ir skaņas māksla un eksperimenti, kolekciju veidošana un arhivēšana, kosmoss un komunikāciju tehnoloģijas un biomāksla. Pasākuma noslēgumā 16. maijā uzstājās audiovizuālais organisms Trihars, kuru veido izstādes mākslinieki Rihards Vītols un Kristaps Biters ar domubiedru Pēteri Riekstiņu.

​​

Māksliniece Paula Vītola prezentē fotofonogrāfu “Saules skaņas” izstādē “Virtuozi” Liepājā (2015). Foto: Maija Demitere

Vēlāk “Virtuozi – daudzzinātņu mākslas platforma” pārcēlās uz Liepāju, un bijušajā spīķerī Vecajā Ostmalā 53 12. jūnijā tika atklāta izstāde un prezentāciju programma, kas liepājniekiem bija pieejama bija pieejama līdz 28. jūnijam.

virtuozi.mplab.lv

Publicitātes foto. Izstādes vizuālā identitāte. Autore: Santa France

12. jūnijā tika atklāta arī Liepājas Universitātes bakalaura programmas “Jauno mediju māksla” absolventu izstāde “asdf”, kas atspoguļoja 12 jauno mediju mākslinieku skatījumu uz mūsdienu sabiedrībā aktuālām tēmām. Paši jaunie mākslinieki izstādei devuši laikmetīguma ietvaru – laikmetīgās mākslas izstāde –, kur savdabīgi problēmu risinājumi veidoti darbos, kas, izmantojot mākslu kā pētniecību, sniedza izglītojošu ieskatu jauno mediju mākslas virzienā, kā arī veicināja interesi par šo mākslas jomu.

Kāpēc laikmetīgā ne jauno mediju māksla?! Tas ir konteksts no kura neatrāvāmies – būt klātesošiem ar laiku un laikā, redzēt, sajust un reflektēt, izmantojot, mūsuprāt, laikmetam atbilstošus un aktuālus digitālos un postdigitālos rīkus – ”jaunos” medijus, “ izteicās jaunie mākslinieki. Par izstādes koncepciju teikts: ”Nezinātājiem – “asdf” ir nejauši izvēlētu četru burtu kombinācija. Neoficiāls QWERTY izklājuma nosaukums, ”klaviatūras kultūras” simbols. Spontānas, nepārdomātas virtuālas darbības apzīmējums. Slinkums. Mūžīgā radošā eksperimenta un nekad nepabeigtā faila nosaukuma vietturis”, ”asdf” – visa iesāktā un nepabeigtā izkristalizējums. Informācijas analīzi nomainījusi nepārtraukta informācijas sintēze. Nost ar kvalitāti, lai dzīvo kvantitāte! Monumentālo darbu komplektu ir aizstājusi digitālās klātbūtnes piedāvātā spēja dalīties, sadalīt, sadalīties un just dalīti. Magnum opus atvēlētais podests ir gāzts un tā vietā plūst puspabeigtu darbu skiču, sliktu fotogrāfiju un neapstādināmā radošā procesa avots.

Tā arī varētu turpināt, bet… ai.

asdf.

a̡s̸d́f̢.

a̕şdf҉̴.́̕͢

Izstādes pārstāvošie mākslinieki: Reinis Anziķis, Māra Blome, Diana Lelis [Bočkova], Santa France, Lauris Galsons, Alise Griezīte, Artūrs Kalvāns, Laine Neimane, Ojārs Saulītis, Ilze Šķestere, Ģirts Edvarts Stepiņš, Anna Priedola.

Māras Blomes video darba apstādināts kadrs. Foto: Ekrānuzņēmums no Jāņa Jankeviča ”asdf”izstādes video dokumentācijas.

 

Š.g. absolvente Anna Priedola pie Ilzes Šķesteres darba. 

Foto: Ekrānuzņēmums no Jāņa Jankeviča ”asdf” izstādes video dokumentācijas.

Atklāšanas pasākumā — 12. jūnijā plkst. 19:00 — izstādi muzikāli papildinot, uzstājās pop mākslinieks no Madonas TV MASKAVA un ”text-to-speechcore” apvienība alicethegrease.

Bakalaura darbu aizstāvēšana un radošo gala darbu izstāde notika Dārza ielā 4/8, kas Liepājas pilsētvidē tolaik iezīmējās kā vieta, kur varētu veidoties radošais kvartāls – jauno mākslinieku un citu radošo izpausmēm piemērota vieta. [Vēlāk šīs telpas pārņēma LIAA Liepājas Biznesa inkubators.]

Jūlijā vairāki (precīzāk, 8) izstādes darbi arī aizceļoja un nepilnu mēnesi bija aplūkojami RIXC galerijā [iepriekš – RIXC Mediju telpa] Vecrīgā, Latvijas Mākslinieku savienības ēkā 11. novembra krastmalā 35.

Caur jauno mākslinieku – Māras Blomes, Dianas Lelis [Bočkovas], Santas Frances, Laura Galsona, Artūra Kalvāna, Laines Neimanes, Ilzes Šķesteres un Ģirta Edvarta Stepiņa – radošo skatījumu skatītājs varēja atklāt mūsdienu sabiedrībā aktuālas tēmas (garīgās saslimšanas, personības pazušanu digitālajā vidē, digitālo komunikāciju), izmantojot mākslu kā pētniecības instrumentu. 

Vairāk informācijas par notikušo izstādi: http://asdf.mplab.lv/, kā arī detalizētākai vizuālās identitātes uzskatei uc., kā arī interesentiem, joprojām, apskatei pieejams izstādes reklāmrullis: https://vimeo.com/129754651

Jauno mediju mākslas izstādes ”asdf” darbu dokumentācija: https://vimeo.com/139583635

Video un montāža – Jānis Jankevics.

No 19. līdz 30. augustam 2015. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta Monsa [Beļģijā] organizēja simpoziju – 3D biolaboratorija: ”Transformatīvās ekoloģijas”, kurā tika pētīti laikmetīgās ekoloģijas, mākslas un zinātnes mainīgie faktori. Simpozija izstādē piedalījās un radošās darbnīcas organizēja arī latviešu mediju mākslinieki – Rasa un Raitis Šmits, Gints Gabrāns, Voldemārs Johansons, Paula Vītola un Rihards Vītols, aizvedot Liepājā izstrādātos darbus uz Monsu. Tāpat simpozijā piedalīsies RIXC ilggadējā sadarbības partnere – beļģu māksliniece Annemarija Mēsa (Annamarie Maes). Simpozija laikā RIXC producētā programma piedāvāja mākslas un zinātes radošās darbnīcas, mākslinieku prezentācijas, publiskās lekcijas un diskusijas. Radošajās darbnīcās tika eksperementēts ar 3D skenēšanu, printēšanu un objektu ģenerēšanu no skaņas, kustības un vides datiem.

iWeek 2015 norise “Muitas mājā”

No 2.novembra līdz 7. novembrim Liepājā septīto reizi norisinājās Liepājas Universitātes mākslas pētījumu laboratorijas “MPLab” un elektroniskās mākslas un mediju centra “E-LAB” organizētā jauno mediju mākslas festivāla nedēļa “iWeek 2015”, kas līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2015. gadā pulcēja studentus, topošos un jaunos māksliniekus, jauno mediju ekspertus, mākslas kritiķus, pētniekus un citus interesentus no Latvijas, Nīderlandes, Ungārijas, Lielbritānijas un citām valstīm, lai nodotos pieredzes apmaiņai un kopīgu radošu projektu izstrādei nedēļas garumā, attīstītot jaunas sadarbības formas.

Festivāls norisinājās mākslas centra “Totaldobže” vasaras rezidencē – pamestajā “Muitas mājā” Vecajā ostmalā 54, Liepājā, aicinot pašvaldību padomāt par telpu nepieciešamību lielu mākslas pasākumu norisei pilsētā, veidojot izpausmes lauku radošumam un domapmaiņai, un neļaujot sabrukt skaistām ēkām. 2015. gada festivāls “iWeek” bija pēdējais, kuru organizēja Mākslas Pētījumu laboratorijas projektu vadītāja un māksliniece Anna Trapenciere.

2. novembrī norisinājās starptautiska konference un simpozijs “Augsnes nākotnes” par klimata pārmaiņām un jauno mediju mākslu – praksi, izglītību un pētniecību, ko Mākslas pētījumu laboratorija organizēja sadarbībā ar jauno mediju kultūras centru RIXC un Radošās Eiropas projekta “Mainīgie laikapstākļi” partneriem. Tajā ar prezentācijām uzstājās Atis Egliņš-Eglītis, Albert van der Kooij, Rasa Šmite, Paula Vītola, Viktorija Siaulyte, Andrew Gryf Paterson, Kaspars Lielgalvis, Kaspars Goba, Maija Demitere, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs Nedēļa turpinājās piepildīta ar radošajām darbnīcām topošajiem un jaunajiem māksliniekiem no 16 gadu vecuma:

– SYNCHRONIZED ASYNCHRONOUS, ko vadīja video mākslinieks Jānis Jankevics (LV) un skaņas dizainers Corné de Wolf (NL), kopā ar studentiem divās grupās – skaņas un video – veidojot kopīgu audiovizuālu darbu pēc vienota scenārija, taču līdz pat pēdējai dienai neredzot otras grupas izpildījumu.

– SOIL PRESENT(S), PAST(S), AND FUTURE(S), vadīja Andrew Gryf Paterson (SCO/FI) un Maija Demitere (LV), un dalībnieces Paula Vītola, Linda Strauta un Anna Priedola izmeklēja augsnes kvalitāti piekrastes saimniecībās, kā arī veidoja bez-augsnes iekštelpu dārzu – Akvaponikas sistēmu –, pārstrādājot izlietotas dzeramā ūdens pudeles, skatītājiem piedāvāja novērtēt spekulatīvus superaugsnes – komposta – pielietojuma prototipus, piemēram, veidojot trūdēšanas procesa apsildītas urbānās patvertnes ceļiniekiem, kam tās vajadzīgas.

DIY akvaponikas sistēma Maijas Demiteres vadībā. Foto: Valters Pelns

– OPEN UP FAMOUS PAINTINGS INTO 3D! vadīja mākslinieks Tibor Kecskés (HU), un šīs darbnīcas ietvaros mākslas studenti veidoja skulptūras, rekonstruējot slavenu gleznu sižetus ar mūsdienās pieejamiem plašpatēriņa objektiem un to atkritumiem.

– FORM bija kustības veidošanas un tveršanas darbnīca, ko vadīja dejotāja Māra Vulfa un radošais programmētājs Mārtiņš Dāboliņš (LV). Dalībnieki izveidojas dažādas vizuālas sistēmas, lai vizualizētu cilvēka kustību telpā ilgākā laika posmā un formu, ko ķermenis veido kustībā.

– LOOPING IWEEK DOCUMENTATION WORKSHOP vadīja žurnālistikas mācībspēki Gyorgyi Retfalvi, Zoltan Gayer (HU) un tās dalībnieki fiksēja festivāla laikā notiekošo un dalībnieku iespaidus nebeidzamā cilpā.

Cilpošanas video darbnīcas uzņemšanas process. Foto: Valters Pelns

– HUMAN < > OBJECT, ko vadīja Clive McCarthy, Louise Lawlor (UK) dalībniekiem iemācīja veidot interaktīvus video u.c. mediju darbus.

– TRUE SCIENTISTS HANGOUT: the BIG and the Beautiful (LV3401), ko vadīja mākslinieki Anna Trapenciere, Kristaps Grundšteins (LV), Adri Schokker (NL) bija spekulatīvi – performatīva radošā darbnīca, kuras dalībnieki atkodēja un apvērsa zinātnes publiskajā reprezentācijā izmantotos kodus, kā piemēram, neatņemamo balto uzsvārci, kas liecina par pētniecības procesa norisi kolektīvā.

Īsteno zinātnieku izstrādātā ierīce RunneR 3000. Foto: Valters Pelns

3., 4. un 6.novembrī norisinājās jauno mediju mākslas studentu un absolventu video un īsfilmu demonstrācija, kuru atlasi veidoja mediju mākslinieks un kurators Raitis Šmits, mākslas zinātniece Santa Vaļivahina un producente un mediju māksliniece Anna Trapenciere. 

4.novembra vakarā notika pieredzes apmaiņas pasākums “Atvērtā ideju telpa”, kurā savas ieceres un projektus prezentēja Pēteris Brīniņš, Louise Lawlor, Mikus Austers, Edgars Šmiukšis, Paula Vītola, kā arī studenti no Liepājas un Linkolnas universitātēm, kas prezentēja savu sadarbību “Connected Neighbourhoods” projektā. Lielbritānijā iesākto projektu studentes turpināja attīstīt arī Liepājā, “iWeek” nedēļas laikā.

6.novembra vakarā tika atklāta ikgadējā “iWeek” darbnīcu izstāde, kurā bija apskatāmi gan darbnīcu rezultāti, gan jauno mediju mākslas studentu un absolventu darbi. 7.novembrī notika atvērtās darbnīcas bērniem, jauniešiem un ģimenēm, piemēram, Maija Demitere mācīja, kā krāsas gleznošanai iegūt no dabiskām izejvielām – bietēm un citiem dārzājiem. Vincents Gimā no Ars Longa centra (FR) piedāvāja vedot papīra lidmašīnu arbaletus, bet Adri Šokers – prezentēja projektu digitālās foto manipulācijas projektu “Es – mutants”. Apmeklētājiem pieejama bija arī radošo darbnīcu rezultātu izstāde.

Ar muzikālajām performacēm pasākuma laikā uzstājās Corné de Wolf (NL), Dejo un Locies (Māris Dejus and Gustavs Lociks), The Power of Cleaning Supplies (Ģirts Edvarts Stepiņš), Audiovizuālais organisms “Trihars” and DJ Pauls Kūlis.

Muzikālās apvienības Dejo un Locies performance. Foto: Valters Pelns

2015.gada 10.novembrī Mākslas pētījumu laboratorijā Liepājā projekta “Renewable Futures”/”Atjaunojamās nākotnes” ietvaros bija iespēja dzirdēt viena no pasaules nozīmīgākajiem lietu interneta teorētiķiem Roberta van Kranenburga (NL) lekciju „Tehnoloģijas, kas notiek?“, bet 10. – 11. decembrī – piedalīties divu dienu mākslas un zinātnes seminārā “Hibrīdmāksla”, kurā ar lekcijām uzstājās biomāksliniece un kuratore Piibe PIIRMA (Igaunija), filosofs Ainārs KAMOLIŅŠ (Latvija), un mediju mākslinieks Gints GABRĀNS (Latvija). Semināru organizēja Rasa Šmite un kuratora asistente Paula Vītola. Piibe Piirma sniedza ievadlekciju par mākslu un zinātni inter- un transdiscpiplinārā kontekstā, pēc tam to turpinot ar darbsemināru par biomākslu un noslēdzot ar īsfilmu demonstrāciju par biomākslas tēmām. Ainārs Kamoliņš uzstājās ar lekciju “Ievads zinātnes filozofijā”, bet Gints Gabrāns sniedza detalizētu izklāstu par gaismu kā materiālu mākslā.

2014 < apakaļ / uz priekšu > 2016

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *