2013

Pirmās ”Skaņas Dienas”

JMM3 video moduļa gala darbu prezentācijas 4. janvārī.

Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmas 3. kursa studentiem norisinājās eksperimentālu video darbu skate ar nosaukumu ”Konfrontācija”. 

Sākot ar pl. 12:00 Mākslas pētījumu laboratorijā tika izrādīti darbi, kas tapuši pasniedzēju, video mākslinieču Daces Džeriņas un Agneses Ivanes vadībā.

Studentu video instalācijas izstādē “Konfrontācija” veidotas kā divu dažādu sižetu saspēle, kas attīstās savstarpējā mijiedarbībā, papildinot un konfrontējot gan viens otru, gan arī trešo dalībnieku – skatītāju.

Veidojot izstādes darbus, studenti uzdevuši sev jautājumus: vai pret statusa plūsme rada pilnību, vai arī absolūtu ”krahu”? Kad pretpoli pievelkas, pat planētas sākgriezties. Kā konfrontācija maina cilvēka dzīvi un uztveri?

No 10. – 13. janvārim Liepājā, Peldu iela 5, otrajā stāvā norisinājās Liepājas Universitates Jauno Mediju mākslas 1. kursa studentu studiju kursa “Vizuālā valoda” gala darbu izstāde zem nosaukuma “Robeža”. Izstādes svinīgā atklāšana – 10. janvāra vakars. 

17 studenti pirmo reizi stādījās priekšā auditorijai kā jaunie, topošie mākslinieki, izstādot savus gala darbus studiju kursā “Vizuālā valoda” pie pasniedzējām: Mg. art Dzintras Vīriņas un Mg. paed Noras Vilmanes.

Par izstādes koncepciju jaunie mākslinieki raksta: ”Robežu pārkāpšana un to ievērošana, robeža starp dzīvo un nedzīvo, starp pabeigtību un nepabeigtību, starp ārēji šķietamo un iekšēji patieso…”

Lai gan izstādes darbiem ir kopīgs vadmotīvs – robeža – katram studentam ir savs unikāls, individuāls skatījums, raksturs, kā arī darba forma un izpildījums. Robežas interpretācija skatāma gleznojumu, fotogrāfiju, instalāciju, video projekciju formātos.

Izstādes darbu autori: Māra Blome, Ojārs Saulītis, Eltons Kūns, Diana Lelis [Bočkova], Santa France, Alise Griezīte, Artūrs Kalvāns, Aivis Gailītis, Lauris Galsons, Laine Grundmane [Neimane], Rita Kamola uc. 

Pētera Gertnera darbs. Foto: Ojārs Saulītis

Izstāde apmeklētājiem sniedza iespēju pārkāpt šķietamās robežas vai tās ievērot: redzēt, dzirdēt, baudīt, aizdomāties un pārdomāt!

Toreiz – pašiem studentiem nācās šķērsot zināmu robežu atklāšanas pasākumā, kad 10 min. pirms izstādes atklāšanas laika visā norises ēkā pazuda elektrība. Daudz nedomājot, viens medijs tika aizstāts ar citu – sveces gaismu. Tomēr, bažīgāk ar darba prezentācijām gāja tiem, kuru darbus vadīja elektrība. Tāds nu, reizēm trauksmains un/vai komisks, ir jauno mediju mākslas nestais upuris!

Uz izstādi tika aicināti visi mākslas draugi!

Jauns gads iesācies ar pozitīvu novērtējumu – Mākslas Pētījumu laboratorija saņem Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē 2013

10. janvārī, plkst. 11.00 Liepājas domē, 226. telpā, priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē, lai veicinātu zinātnes un pētniecības izaugsmi, kā arī jaunu inovatīvu ideju īstenošanu, Liepājas dome otro gadu pēc kārtas piešķir Gada balvas zinātnē. Šogad balvas piešķirtas vairākiem profesoriem par starptautiski citējamo publikāciju izstrādēm, par publicēšanos starptautiski atzītos izdevumos, un par izcilu ieguldījumu salīdzināmajā literatūrzinātnē… 

Balvu saņēma arī Liepājas Universitātes Mākslas Pētījumu laboratorija, kā komandas sastāvā: Asoc.prof. Rasa Šmite, Mg.art. Anna Trapenciere, Mg.art. Santa Mazika, Undīna Reinfelde un Aigars Alnis. Apbalvojums saņemts par jauno mediju mākslas pētījumiem un to popularizēšanu Latvijā un ārzemēs.

Gada Balva Zinātnē 2013. No kreisās: Santa Vaļivahina [Mazika], Anna Trapenciere. Foto: Aigars Prūsis

”Gada balvas zinātnē” pretendentu iesniegumus izvērtēja pašvaldības un Liepājas Universitātes apstiprināta ekspertu komisija Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes vadībā. Komisijas sastāvā arī: Izglītības un zinātnes Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente Karīna Aleksandra, Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns, profesori Alīda Samuseviča un Edgars Lāms, kā arī Liepājas pašvaldības pārstāvji Vilnis Vitkovskis un Kristīne Niedre.

Mākslinieku apvienības ”Retrap” [Anna Trapenciere un Undīna Reinfelde] darbs “Koks uz riteņiem”, 2012

Foto: māksl.pers.arhīvs

Īpašs gads Mākslas pētījuma laboratorijai, kā arī Jauno mediju mākslas programmas studentiem – Liepājā pirmo reizi notiek ”Skaņas dienas”.

2013. gada 18. janvārī, sākot ar četriem dienā Liepājas Raiņa 6. vidusskolā sākās Liepājas Universitātes bakalaura un maģistra līmeņa programmu ”Jauno mediju māksla” [JMM] studentu un Liepājas Mākslas vidusskolas Multimediju un Reklāmas dizaina programmu audzēkņu organizēts skaņas kompozīciju koncerts un skaņas instalāciju izstāde. Darbi bija apskatāmi un noklausāmi tikai vienu dienu, kurā jaunie mākslinieki rādīja plašas iespējas skaņas un tās avotu izmantošanai, veicinot šī medija attīstību dažādās formās, kā arī atklājot skaņas dzirdamo un nedzirdamo gammu dažādo būtību.

Skaņa ir ne tikai izklaide, bet klausīšanās ne vienmēr ir laika nosišana. Bieži vien sadzirdamais materiāls ir arī pētījumu lauks, darbarīks vai savas iekšējās pasaules un viedokļa izpausmes veids. 

Liepājas Raiņa 6. vidusskolas telpās JMM studenti un LMV audzēkņi iekārtoja gan audiovizuālās instalācijas, gan autonomus skaņas darbus, uzsvaru liekot uz audio kompozīciju atskaņojumiem un dzīvo uzstāšanos. 

”Skaņas dienā” piedalījās 18 programmu ”Jauno mediju māksla” studenti no 2. bakalaura kursa un abiem maģistru kursiem [pasniedzēji: Rolands Kronlaks, Voldemārs Johansons, Dace Bluķe, Zane Gailīte un Artis Kuprišs], kā arī Liepājas Mākslas vidusskolas audzēkņi (pasniedzējs: Artis Kuprišs).

Kopā eksponēti vairāki instalāciju darbi, atskaņoti vairāki desmiti skaņu kompozīciju, kas tapušas, ierakstot un kombinējot apkārtējās vides radītās skaņas un trokšņus ”lauku ierakstu” metodē [no angļu: field recordings], eksperimentējot ar modulārā sintezatora [elektroniski ģenerēti skaņas viļņi] plašajām iespējām vai izmantojot citas moduļa laikā iepazītās tehnikas. Notikuma laikā bija arī dzirdamas vismaz 3 dzīvās performances.

”Skaņas dienas” ilgums norisinājās aptuveni trīs stundas, iekļaujot pārtraukumu. 

Eksperimenti un inovācijas skaņu pasaulē un laikmetīgā māksla audiālā pieredzē – pieredzes, kas ir MPLab darbības viens no uzdevumiem, sniedzot tās ne tikai Liepājas un pilsētas viesiem, bet tādējādi arī rosinot un atbalstot ”domāt ārpus kastes”, iedrošinot jaunos un esošos māksliniekus, mūziķus nebaidīties – riskēt un eksperimentēt!

Februārī, starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa ”i-Week” saņem Liepājas Kultūras balvu 2013, balvu, kas tiek pasniegta trešo gadu pēc kārtas un tās uzdevums ir novērtēt tos kultūras notikumus, kas veicinājuši Liepājas atpazīstamību, kā arī novērtēt jaunas radošas idejas Liepājas kultūrā.

Liepājas Kultūras balvu 2013 saņēma Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija un biedrība Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-LAB par Liepājas atpazīstamības veicināšanu, organizējot starptautisko mediju mākslas festivālu ”i-Week”.

No kreisās: Roberts Vītols, Anna Trapenciere, Santa Mazika, Līvija Daudze, Eltons Kūns. Foto: Edgars Pohevičs

Liepājas Kultūras gada balvai tika pieteikti 19 Liepājā nozīmīgi notikumi. Izvirzītie pretendenti saņēma Liepājas pilsētas Domes pateicības, taču Kultūras balvas un prēmijas žūrija [Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītājs, Māris Sirmais – Latvijas mūzikas akadēmijas Kora diriģēšanas katedras vadītājs, Dita Rietuma – Dr.art. kinokritiķe, teorētiķe, Mākslas zinātņu doktore, laikraksta “Diena” Kultūras nodaļas galvenā redaktore, Ilmārs Šlāpins – interneta žurnāla ”Satori” galvenais redaktors, Anda Pūce – laikraksta ”Kurzemes Vārds” pielikuma ”Kultūras Pulss” redaktore, Juris Jirgens – Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja pienākumu pildītājs Juris; Vilnis Vitkovskis – Komisijas priekšsēdētājs ir Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sporta un kultūras jautājumos] piešķīra trīs pretendentiem, kuru vidū – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija un biedrība Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-LAB, saņemot atzinību, par Liepājas atpazīstamības veicināšanu, organizējot starptautisko mediju mākslas festivālu ”i-Week”.

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa “iWeek” rosina uz zināšanu, pieredzes un radošo izpausmju apmaiņu starp studentiem, jaunajiem un jau atzinību guvušajiem māksliniekiem, jauno mediju profesionāļiem, mākslas kritiķiem, mediju mākslas izglītībā iesaistītajiem, pētniekiem un jauno mediju [un] mākslas interesentiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Vācijas, Somijas, Lielbritānijas un citām valstīm.

Šo piecu gadu laikā “iWeek” ir izaudzis no mediju mākslas izglītības pasākuma par Latvijā un starptautiski atzītu un apmeklētu jauno mediju mākslas festivālu. Tā ietvaros norisinās izstādes, performances, koncerti, meistarklases, radošās darbnīcas, prezentācijas un semināri. Tā norises laikā ar mākslas darbu palīdzību iespējams iepazīt un pielietot dažādas tehnoloģijas, sākot ar reti pieejamām un inovatīvām līdz pat ikdienā pieejamām un pat ierastām lietām, tādējādi iepazītot inovācijas pasaules līmenī, kā arī iegūt jaunu un radošu pieredzi.

Novērtējot jaunas radošas idejas Liepājas kultūrā, Kultūras balva iegūta, bet MPLab radošais ceļš nerimst – mērķi un uzdevumi, to starpā, veicināt Liepājas atpazīstamību, turpinās.

LiepU Mākslas pētījumu laboratorija turpina ”Atvērtās ideju telpas” pasākumus, šoreiz – 26. februārī, kā ierasts – Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva telpās.

Pasākuma programma sākās no pl. 18, ko pēc aptuveni 2 stundām noslēdza filmas pirmizrāde.

Studente Maija Demitere prezentēja savu projektu ”Ilustrācijas nākotne”, bet Rūta Bērziņa un Dita Maļinovska dalījās iespaidos, paveiktajā un brauciena secinājumiem par Erasmus apmaiņas programmu ”TAMK Media” studijās. 

Māklsinieču duets ”ReTrap”, kā sastāvā darbojās Anna Trapenciere un Undīna Reinfelde stāstīja par savu jaunāko radošo perojektu ”Moodlight”.

JMM students Mārtiņš Eņģelis stāstīja par brīvpiekļuves iespējām skaņu mākslas radīšanā – “Open Source for the future Sound“.

Šajā reizē kā īpašie viesi uzstājās Liepājas kafejnīcas ”Darbnīca” vadītāja Inta Šoriņa un mūziķis, radošs cilvēks – Mārtiņš Kuzmins, kurš pasākuma viesiem piedāvāja noskatīties dāņu indiroka grupas Efterklang filmu ”The Ghost of Piramida”.

Apkopojot ”Atvērtās ideju telpas” aizvadītos pasākumus, līdz šim veiksmīgi norisinājušies jau seši, tajos prezentēti vairāk kā 35 ar radošo un kultūras jomu saistīti projekti un idejas, piedalījušies pieci īpašie viesi.

Pasākums bija pieejams arī interneta tiešsaistē tiem, kuri nevarēja ierasties klātienē, ko nodrošināja MPLab tehniskā komanda.

[Award-winning] – godalgotais Šons Pinčbegs no Kanādas ciemojas Liepājā. 

Komponists Šons Pinčbeks rada elektronisku mūziku, kas krusto žanrus starp skaņu ainavām, troksni, elektroakustiku un ambiento mūziku. Ar lielu interesi un prieku 20. martā, pulksten 17:00 MPLab telpās varējām baudīt elektroakustiskās mūzikas komponista, performanču un instalāciju meistara Šona [Shawn Pinchbeck] improvizētu akusmātiskās mūzikas performanci. Mākslinieks miksēja un manipulēja ar dažādām skaņām un lauka ierakstiem [field recordings], veidojot pilnībā spontānu, iepriekš neparedzētu skaņdarbu.

Šons Pinčbeks savu darbību uzsācijs 1984. gadā kā elektroniskās mūzikas komponists, skaņu un video, instalāciju un performanču mākslinieks, skolotājs, kurators un konsultants.

Sadarbības partneri RIXC atklāj jaunas izstādes telpas Rīgā. 

Pēc atvērtās preses konferences 21. martā, par Ziemeļeiropas Inovāciju kultūras centra ideju, ”ArtScienceLabs” izveidi Monsā, Parizē un Ņujorkā un “Riga 2014″ programmu Spīķeros, turpinājumā, 11. novembra krastmalā, – jauno telpu atklāšanas pasākumā izstādot un auditorijai izrādot projektu ”Baktēriju baterija” – no pl. 20 vakarā Maskavas 10 ar isntalāciju/ performanci uzstājās Jauno mediju kultūras centrs RIXC ar Voldemāru Johansonu, kā arī neformālā gaistonē ar audiovizuālu priekšnesumu uzstājās jauno mediju mākslas maģistrantu trio, datorgrupa ”Trihars”.

JMM robežpārkāpēju tālākais ceļš veda uz Ungāriju.

Maijs. ”Šobrīd rāda 1:18. Ārā skan mūzika. Ir Ungāru Nacionālais vakars. Spēlējām spēli. Gandrīz jau uzvara bija MPLab rokās, bet… es un Anna Meldrāja salēkājāmies – pretējai komandai dodot iespēju atņemt mums bumbu. Eh! Bet sīva cīņa. Jādodas pie miera. Rīt sākas workšopi,” izraksts no Dianas piezīmēm.

Daudz jaunu zināšanu, iespaidu, emociju un sadraudzības iegūts no brauciena uz ”IslandCQ”. Studiju procesa pievienotā vērtība ir šī vienreizējā iespēja iepazīt ne tikai Liepājas un Latvijas radošuma raudzi, bet arī apzināt un pieredzēt tās ārpusē. Šādas ārpuses mediju mākslas praktiskās zināšanas jauno mediju mākslas studentei Dianai un brauciena kolēģiem bija iespēja sastapt un pieredzēt, pateicoties Liepājas Universitātes, MPLab sadraudzībai ar šī mākslas festivāla organizatoriem Minervas Popkultūras Akadēmiju

Šajā gadā festivāls norisinājās no 1. – 13. maijam, Ungārijā [Monostori Fortress]. Tā tēma sasaucas ar iekšēji un globāli aktuāliem jautājumiem – Crisis! Re/constructing Europe jeb ”Krīze! Eiropas re/konstruēšana” un norisinājās Ungārijā.

No labās: Diana Lelis arduino darbnīcā ”It’s Alive!” No kreisās: Diana Lelis un Līvija Daudze. Radošā pauze. Foto: Katrīna Bitere – Eglīte.

Pašu brauciena dalībnieku uzņemtas fotogrāfijas no 2013. gada maija Komárom cietoksņa, kur noritēja meistarklases, diskusijas un radošās darbnīcas, performances un mūzika. 

Monostori cietoksnis tika uzcelts laika posmā no 1850. līdz 1871. gadam, lai aizsargātu Ungāriju pret turku iebrucējiem, un pēc Otrā pasaules kara padomju vara to izmantoja kā milzīgu munīcijas glabātuvi. Mūsdienās daļa no tā ir atvērta apskatei, darbojoties kā muzejam. Šī izolētā un vēsturiski bagātā vieta bija ideāls fons šī gada festivāla tēmai.

Neizpalika arī ekskluzīva ekskursija cauri cietoksnim – ar stāstiem un aktivitātēm – gida/u pavadībā, ko noslēdza katras darbnīcas darba rezultātu prezentācijas, DIY objekti, instalācijas un pat izrāde, ko dalībnieki radījuši festivāla koncepcijas spaidā: krīzei, tajā esošajiem apstākļiem un problēmsituācijām, rosinot radošumu, kas atjaunojams, ieguldoties ”no jauna”. 

”Sala – Radošā Karantīna”, oriģināli – Island Creative Quarantine – ir 10 dienu, konkrētā atrašanās vietā balstīta starptautiskā māksla, mediju un tehnoloģiju apmaiņas projekts, kas izpaužas semināru, lekciju, izstāžu, koncertu un pat izrāžu veidā, ko izstrādājuši un organizējuši dažādu partneru universitāšu – Somijas, Latvijas, Ungārijas, Beļģijas un Nīderlandes, sadraudzība, organizācija un iniciatīvas.

Nīderlandes Hanzas Tehnoloģiju institūts, Popkultūras akadēmijas pārstāvji [Michel Pitstra, Samuel van Dijk, Bas Laarakkers, Erk Pieper, Rudolfs Agrens], vadīja darbnīcu, ar mērķi  izstrādāt instalāciju, re/konstruējot harmonijas stāvokli, kas krīzes stāvoklī sašūpojies. Audiovizuālo un sensoro efektu kombinācija aicināja skatītājus izjust savstarpējo saistību ar notiekošajām pārmaiņām. Abstraktie instalācijas simboli raksturoja dzīves, darbības un reaģējošās vides dimensijas. 

Darbnīcā piedalījās ”jauno mediju māksla” studentes Katrīna Bitere – Eglīte, Līvija Daudze un Diana Lelis, savukārt, Nīderlandes mūziķa un skaņu mākslinieka Yuri Landman vadībā pašdarinātos instrumentus konstruēja un būvēja JMM studenti: Pēteris Riekstiņš, Pēteris Gertners un Anna Meldrāja.

Ar datiem kā ”lieliem runātājiem” un to caurspīdīgumu jeb ”Talking big data/radical transparency” darbnīcā, ko vadīja grafiskais dizainers Rubens Abels, iepazinās un savu radošo interpretāciju veidoja Pēteris Riekstiņš, Pēteris Gertners. 

Savukārt, Liepāju pārstāvēja MPLab darbiniece un māksliniece Anna Trapenciere un JMM dizaina moduļa pasniedzējs, grafiskais dizainers Kristaps Grundšteins, kuri gan vadīja, gan arī līdzdarbojās pašu radītā darbnīcā ”Īsto zinātnieku atpūtas sesija (05449)” / ”True Scientists Hangout (05449)”.

Darbnīcas koncepcija ietērpta vārdos: ”Eiropas valstu daudzveidība un vēsture pretstatā monolītajai vienībai, kas ir Eiropa, ir klātesoša mūsu risinājumu centrā. 05449 ir ciparu metafora Eiropai: mašīna, kas uzdod un atbild uz visiem saviem jautājumiem, kamēr mēs, šķiet, mijiedarbojamies, bet nekontrolējam procesus”.

Radošā karantīna kā izglītojoša mācību metode – starpautiskā pieredzē, festivāla ietvaros veiksmīgi nodota jauno mediju mākslas studentiem: Mārai Blomei, Katrīnai Biterei – Eglītei, Pēterim Gertneram, Annai Meldrājai, Ritai Kamolai, Ojāram Saulītim, Dianai Lelis un Pēterim Riekstiņam. 

No 12. līdz 18. jūnijam norisinājās Jauno mediju mākslinieku – absolventu izstāde “SKLANDRAUSIS”.

Nedaudz izejot ārpus komforta zonas – MPLab telpām – Liepājas dizaina un mākslas vidusskolas pagalmā absolventi izrādīja savus noslēguma darba radošos veikumus.

Izstādes nosaukums ”SKLANDRAUSIS” ir simbolisks – tāpat kā šī senā rauša izcelsme meklējama Kurzemē, arī jaunie mākslinieki satikušies un savas radošās gaitas uzsākuši šī novada sirdī – Liepājā, absolvējot LiepU Jauno mediju mākslas studiju programmā.

Mākslinieki Jānis Jankevics, Valters Grišāns, Maija Demitere, Paula Vītola un Katrīne Rožukalne, veidojot darbus, idejas ir guvuši gan no klasiskiem medijiem kā TV, video, foto, gan arī ir radījuši pavisam jaunus medijus, kuri veidoti, pielāgojot komposta vidi vai manipulējot ar sociāliem tīkliem un pat biroja iekārtām.

Vērtēšanas komisija un izstādes apmeklētāji pie Riharda Vītola darba. Foto: Ojārs Saulītis

Savos darbos pauduši atšķirīgus skatījumus uz mūsdienu mākslu un sabiedrību kopumā, tomēr vienojoša ir atziņa par dažādo mediju būtisko lomu šajos procesos. Darbos tiek manipulēts ar esošiem medijiem, caur tehnoloģiju prizmu palūkojoties uz tik ierastām ikdienas darbībām kā ”pastaiga”, ”lietu krāšana” vai ”skaņas iegūšana”, būvēti nostalģiski pieminekļi pagātnes medijiem, kā arī aplūkotas nākotnes vīzijas par ilgtspējīgiem enerģijas avotiem, bezatlikuma, pat bezinterfeisa tehnoloģijām.

Izstāžu cikls [Liepājā, Rīgā, Madonā, Kandavā] realizēts arī  ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC un Liepājas Universitātes mākslas pētījumu laboratoriju – MPLab.

Īpašs gads LiepU Jauno mediju mākslas studentiem šogad, atklājot jauno mediju mākslas simpoziju “JMM Showcase”, kur no 1. līdz 11. augustam Jauno mediju kultūras centra RIXC mediju telpā, 11. novembra krastmalā 35 (ieeja no Minsterejas ielas), Rīgā – pirmais šāda veida studentu rīkotais mini festivāls. 

Vienpadsmit dienu laikā gan izstādēs, gan atvērtajos semināros, gan vakara skatēs, atrādot jauno mediju mākslinieku darbus no pēdējo divu gadu veikuma, simpoziju atklāja ar 1. augusta izstādi, kurā vienkopus aplūkojami vairāk nekā 20 Liepājas Universitātes studiju programmas “Jauno mediju māksla” studentu darbi –  instalācijas, video darbi, audio darbi, fotogrāfijas uc.

Svinīgajā atklāšanā varēja dzirdēt triju jauno mediju studentu-mākslinieku eksperimentālo projektu VADi [Mārtiņš Eņģelis], sadarbībā ar mediju mākslas 1. kursa studentiem: Aivi Gailīti – čella skanējums un Dianu Lelis – dzejas lasījums. 

Svinīgā atklāšana. No kreisās: Diana Lelis, Mārtiņš Eņģelis, Aivis Gailītis. Foto: Ojārs Saulītis

RIXC pasākumu producente Daina Siliņa un JMM Showcase idejas autors Mārtiņš Eņģelis atklāšanas runā. Foto: Ojārs Saulītis

Paralēli izstādei, jaunie mākslinieki ikvienam interesentam piedāvāja plašu programmu, sākot jau ar nedēļas pirmo dienu; 5. augusta rītā notika “Atvērtā ideju telpa” – “Industriju diena”; tās ietvaros bija skatāmas un klausāmas jauno mākslinieku projektu prezentācijas un diskusijas, savukārt, vakara sesijā no plkst. 19.00 izstādē iesaistītie studenti prezentēja savus individuālos darbu portfolio. “Industriju dienā” bija aicināts ikviens interesents, jo īpaši – radošo industriju pārstāvji.

Savus portfolio un idejas prezentēja JMM studenti, jaunie/ esošie mākslinieki: Mārtiņš Eņģelis ar savu portfolio, par multimediju un konceptuālo mākslu, pilsētvidi, žurnālistiku un operētājsistēmu Linux, tālāk – Pēteris Riekstiņš, ar video, skaņu un konceptuālo mākslu; Rihards Vītols – ar VJ-ošanas pieredzi, konceptuālo foto un video mākslu, Ojārs Saulītis prezentēja savus veikumus fotogrāfijā, Valts Ceplevičs un Odrija Heinrihsone – dizaina, tipogrāfijas, reklāmas, datorgrafikas darbus; Savukārt, Roberts Vītols demontrēja savu uzņēmumu/ radošo industriju vietni ”ROBYWORKS”, kas, lielākoties, pārtāv video nozari. Tad arī Reinis Naļivaiko un Aivis Gailītis rādīja un stāstīja par un ap web, datorgrafiku, dizainu un, toreiz vēl aktuālo, bet, nu jau aizgājušo programmēšanas valodu – flash. Bet Rūta Bērziņa izrādīja savas prasmes dizainā, animācijā un pat tetovēšanas mākslā. Turpmākajās uzstāšanās vairāk pievērsās skaņu mākslai Andris Vētra prezentēja konceptuālās mākslas, skaņas darbus un Niklāvs Sekačs jeb NIKLĀVZ dalījās pieredzē par skaņu māku un audio industriju. Programmas pirmajai daļai tuvojoties beigām, Maija Demitere un Paula Vītola runāja par, īpaši mediju mākslas nozarei būtisku lietu – dokumentācijas mākslu.

Apmeklētāji. Foto: Maija Demitere

Noslēdzot radošo portfolio un līdz šim sasniegto darbu prezentācijas, uzstājās Mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāla ”Zemlika” mākslinieciskā noformējuma komanda, kas gadu no gada ir mainījusies, tomēr biežāk tās sastāvā darbojušās jauno mediju mākslas programmas daiļā dzimuma pārstāves: Anna Meldrāja, Maija Demitere, Paula Vītola, Katrīna Bitere – Eglīte, Diana Lelis, Madara Kļavinska, Annija Ločmele uc. radošie brīvprāti. 

Šāds, visai garš, ir uzskaitījums ar visiem prezentētājiem, lieliski norādot uz katra dalībnieka interešu un jomas virzieniem, tai pat laikā, parādot mediju mākslas plašā un neviennozīmīgā spektra iespējas un visnotaļ interesanto radošo darba dzīvi.

Izstādes atklāšanā. No labās: JMM maģistranti Jānis Jankevics, Kristaps Biters. Foto: Ojārs Saulītis

Bez tikko uzskaitītā, simpozija ietvaros, no 6. līdz 8. augustam RIXC Mediju telpā Jauno mediju mākslas studentu vadībā notika video un audio radošās darbnīcas. Aicinājumi dalībai darbnīcās tika izsludināti pirms simpozija [no 28. jūlija līdz 4. augustam], ikvienam interesentam sūtot pieteikumus, ar īpašu aicinājumu piedalīties tieši vidusskolēniem.

Līdz ar vakara septiņiem, 7. augustā, simpozija komanda auditorijai prezentēja Liepājas mākslinieku īsfilmas; kā ietvaros demonstrēja apmēram 20 labākos video mākslas un animācijas darbus, kā arī filmu skates apmeklētājiem tika dota iespēja satikt pašus video radītājus – autorus.

Turpat, RIXC mediju telpā, 8. augustā ”JMM Showcase” ietvaros, visi interesenti tika laipni gaidīti arī uz divdaļīgu ”Skaņas Dienas” pasākuma koncertu. Uz pirmo daļu, elektroakustiskās mūzikas koncertu, atskaņojot Liepājas jauno mediju studentu labākās skaņu kompozīcijas. Tika atskaņoti Reiņa Naļivaiko, Līvijas Daudzes, Mārtiņa Eņģeļa Pētera Riekstiņa, Odrijas Heinrihsones un Ditas Maļinovskas skaņdarbi.

Otrajā daļā, uzstājoties audiovizuālajai trio apvienībai “TRIHARS”, ko noslēdza diskotēka, ko skandināja Liepājas bītmeikers jeb beatmaster ”Niklāvz” un citi dīdžeji, muzikālo pusi paspilgtināja arī vīdžeju [vj] uzstāšanās.

Ieeja visos simpozija pasākumos norisinājās bez maksas.

Toreiz darbojās arī speciāli notikumam izveidota web-lapa: http://showcase.mplab.lv/

Simpoziju organizatori: Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (LiepU MPLab) un Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-LAB sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC.

“JMM Showcase” pateicās arī ”Street Burgers” par ņammīgo atbalstu!

JMM studente Katrīna Bitere – Eglīte pie RIXC mediju telpas, Krastmalā. Foto: Mārtiņš Eņģelis

JMM mākslas absolventi piedāvāja ceļojošās izstādes ”Sklandrausis” darbu izlasi izstādē ”Sintētiskā daba” Rīgā. 

Izstādē piedalījās Jānis Jankevics, Valters Grišāns, Maija Demitere, Dita Maļinovska, Paula Vītola, Zelma Dumpe, Rihards Vītols un Katrīne Rožukalne.

Istādes atklāšana norisinājās 23. augusta sešos vakarā, RIXC mediju telpā 11. novembra krastmalā. Apmeklētājiem sniedzot bezmaksas iespēju rast atbildes uz tādiem jautājumiem kā: vai dārzu ir iespējams integrēt biroja vidē, kā arī – vai cilvēks pārraksta savas atmiņas? 

Paulas Vītolas darbs. Rīgā. Foto: mākslinieku arhīvs.

Astoņi jauno mediju mākslinieki savos darbos pauda atšķirīgus skatījumus uz mūsdienu mākslu un sabiedrību kopumā, tomēr ar vienojošu atziņu par dažādo mediju būtisko lomu šajos procesos.

Izstādi organizēja Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija [MPLab] un Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-LAB sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC.

Izstāde realizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu.

Baltajā naktī RIXC mediju telpā notiks darbnīcas jauniešiem!

Sestdien, 7. septembrī BALTĀS NAKTS 2013 ietvaros Spīķeru kvartālā Jauno mediju kultūras centrs RIXC piedāvā inovatīvu radošo darbnīcu un performanču programmu IZSPĒLĒ SPĪĶERUS VAKAR, ŠODIEN, RĪT!.

Līdz piektdienai, 6. septembrim aicinām pieteikties dalībniekus divām unikālām radošajām darbnīcām – par interaktīvu sociālo spēļu veidošanu un mākslas-zinātnes eksperimentiem ar alternatīvo enerģiju – kā izgatavot baterijas no Daugavas ūdens.

Iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

1. SOCIĀLO SPĒĻU DARBNĪCAS

14.00 – 18.00, Maskavas ielā 8, Spīķeros.

Darbnīcas vadīs beļģu dizaineri no Fishing Cactus. Darba valoda – angļu ar tulkojumu latviešu valodā.

Dalībnieki tiks aicināti iesaistīties sociālo spēļu izveidē – izprast to veidošanas pamatprincipus un pašiem izmēģināt radīt kādu interaktīvu un/vai asociatīvu spēles stāstu par Rīgas Spīķeru un Centrāltirgus apkārtnes pagātni.

Piedalies, ja Tevi interesē:

– kā top scenāriji interaktīvām video/datoru spēlēm;

– ieskatīties dizaina un tehnoloģiskajā spēļu veidošanas pusē.

2. MĀKSLAS UN ZINĀTNES DARBNĪCA

19.00 – 21.00, teltī Spīķeru atjaunotās teritorijas laukumā

Baktēriju baterijas izgatavošanas darbnīca RIXC mākslinieku un jauno zinātnieku no LU vadībā.

Darbnīcās parādīsim kā izgatavot “baktēriju bateriju” un citiem inovatīviem eksperimentiem ar alternatīviem pilsētvides enerģijas resursiem (piemēram, kā tepat – līdzās Spīķeriem plūstošā Daugavas ūdenī atrodamās dūņas var tiks izmantotas nelielu elektronisku ierīču darbināšanā).

Apstādinot laiku, kavējoties programmas ”jauno mediju māksla” pagātnē.

Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija sadarbībā ar Liepājas Muzeju izveidoja Aijas Druvaskalnes-Urdzes piemiņas izstādi – mākslinieces un Liepājas Universitātes Goda doktores un akadēmisko programmmu ”Jauno mediju māksla” izveidotājas.

Liepājas muzejs izstādes Lielās zāles durvis apmeklētājiemvēra no 6. septembra un tā skatāma vienu mēnesi. 

Aijas Druvaskalnes-Urdzes izstāde ”Sapņi pazūd debesīs, jūra izskalo dzintarus…” veidota kā mākslinieces atceres pasākums, kā svinīgā atklāšana notika nedēļu vēlāk, 14. septembrī, pulcējot gan Aijas tā laika kolēģus, draugus un domubiedrus, kuri dalījās atmiņās par mākslinieci, pedagoģi, studenti Aiju Druvaskalni-Urdzi.

Kopš 1999.gada par tolaik jaunās mākslinieces Aija Druvaskalnes-Urdzes darba vietu kļuva Liepājas Universitāte (tolaik vēl Pedagoģijas akadēmija). Paralēli darbam Mākslas un dizaina katedrā Aija Latvijas mākslas akadēmijā aizstāvēja doktora disertāciju „Krāsas un skaņas sintēze vizuālās mākslas pedagoģijā” (2006). Liepājas Universitātē viņa nodibināja studentu grupu “Viens”, ar kuru kopā laikā no 2002.līdz 2006.gadam īstenoja virkni publiskās mākslas pasākumu Liepājā, Pedvālē, Daugavpilī un citur. 2006. gadā  Liepājas Universitātē Aija izveidoja Mākslas pētījumu laboratoriju un kļuva par pašas izsapņotās un izstrādātās studiju programmas Jauno mediju māksla dibinātāju. Tā bija pirmā moduļu sistēmā balstītā un uz pētniecību orientētā jauno mediju mākslas izglītības programma Latvijā. Liepājnieki to novērtēja, 2006. gadā Aijai piešķirot titulu Gada Iniciatīva. Pateicībā par ieguldījumu jauno mediju mākslas izglītības jomas attīstībā 2009. gadā Aijai tika piešķirts arī Liepājas Universitātes Goda doktora tituls. 2008. gadā viņa tika ievēlēta par Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes dekāni.

Nozīmīgu vietu Aijas dzīvē ieņēma zinātne un māksla. Savas radošās idejas Aija īstenoja, būdama izstāžu un mākslas projektu kuratore Laicīgās mākslas galerijā K. Māksla? (2004 – 2007) Kultūras un informācijas centrā K@2. Šajā laikā Aija sevi parādīja kā izcilu organizatori, redzīgu, jūtīgu un drosmīgu mākslas sensoru, kas saskatīja vērtības, kuras tikai pēc tam ieguva plašāku ievērību. Tāda bija Aijas organizētā ekspremjera Einara Repšes darbu pirmā skate dubultizstādē ar Aiju Zariņu. Karostā tika organizēta pirmā Jāņa Viņķeļa pēcnāves izstāde (abas 2004) u.c.

Taču sirdī Aija vienmēr palika māksliniece. Pret glezniecību viņa izturējās ar profesionālu attieksmi, visu darot godīgi un patiesi. Savos darbos viņa tiecās pilnveidot krāsu prieka un triepiena savstarpējo skanējumu. Viņas glezniecībai raksturīga koša, dzīvespriecīga tonalitāte, pastozs, sulīgs triepiens, kas iegūst patiesu dzīves mīlestību apliecinošu skanējumu. Savā daiļradē sekojot tradicionālajai glezniecības skolai, Aija bija atvērta visam jaunajam un pati vienmēr bija pilna jaunām idejām. Gleznošana viņai vienmēr bija ne vien uztveres, bet arī domāšanas process, bet radošas domāšanas process – dzīvesveids.

Teksts: Mārtiņš Urdze, Mg.art Santa Vaļivahina (Mazika)

BioSignals

BioSignals projekts izriet no Pixelache projekta “Maaland” (2013) vadīšanas pieredzes, kurā tika pētītas hibrīdas kuratora interpretācijas māksliniekiem, kuri nodarbojas ar zemi kā vietu radošai praksei un eksperimentiem atbilstošām un ilgtspējīgām tehnoloģijām (atbalstīts RIXC Jauno mediju centra kontekstā).

Arī šogad, biedrība ”E-LAB” sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju 19. septembrī plkst. 18.00 Kūrmājas prospektā 13, pagrabstāva telpās aicināja un dagaidīja visus interesentus uz pasākumu ”Atvērtā ideju telpa”, kur šoreiz programmas saturu piepildīja esošie un jau absolvējušie studenti un jaunie mākslinieki: Anna Meldrāja – “Interaktīva spēle pilsētvidē”, Pēteris Riekstiņš – ”tv.mplab.lv”; Anna Trapenciere iepazīstināja jaunos, esošos JMM studentus un MPLab viesus ar starptautisko jauno mediju mākslas nedēļu ”i-Week”;

Savukārt, jauno mediju mākslinieku apvienība Trihars prezentēja elektroniskās mūzikas festivāla RAFLOST [Islandē] mākslas pieredzi un tajā tapušo audiovizuālo rīku – Present 101; tā pirmizrāde notika Islandes Mākslas akadēmijas telpās 2013. gada 25. maijā.

Festivāla programmai pievienoti ne tikai tā audiovizuālie priekšnesumi, bet arī 5 dienu darbnīca, kuras ietvaros dalībnieki 4 dienas meklēja dažādas tehnikas, eksperimentēja, spēlējās ar radīto troksni, jauca un kombinēja dažādas tehnikas.

Darbnīcas radošā darba process Islandē. Foto: no TRIHARS personīgā arhīva

Sarunu vakaru noslēdzot, tika rādīta komēdijžanra īsfilma ”Svešajā ostā” [Freshstep Productions, režisors – Rihards Olmanis], kas tapusi kā divu Baltijas Filmu un mediju skolas studentu diplomdarbs 2012. gadā ar valsts kultūrkapitāla fona piešķirtā finansējuma atbalstu un, kurā savus mākslinieciskos talantus [ārpus studiju procesa] izpauda filmas viena no scenogrāfēm, Liepājas Universitātes ”jauno mediju māksla” bakalaura studentēm Anna Meldrāja. Jāpiemin, ka filmā iesaistījās arī Liepājas teātra aktieri uc. auditorijai līdz šim jau zināmāki kultūras sfērā darbojošies vārdi: Leons Leščinskis, Marģers Eglinskis, Jānis Dreiblats, Gunārs Borgs uc.

Apkopojot, līdz šim veiksmīgi norisinājušies astoņi ”Atvērtā ideju telpa” vakari, ar vairāk kā 40 radošo un kultūras jomu saistītu projektu un ideju prezentācijām; ir piedalījušies seši īpaši pieaicināti viesi: māksliniece Anna Trapenciere, dizainers Kristaps Grundšteins, biedrības SKYR vadītājs, festivāla ”Zemlika” organizētājs Miks Magone, Kurzemes biznesa inkubatora vadītājs Vilis Brūveris, jaunais režisors Rihards Olmanis, TV Chaula Liepāja vadītājs Uldis Drišļuks; kā arī notikušas dažādas performances un filmu demonstrācijas.

10. janvārī otro gadu pēc kārtas Liepājas pilsētas domē Mākslas Pētījumu laboratorija svinīgi saņem Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē 2013; šo balvu pasniedza domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde. Balvu pasniedz kā veicināšanas simboliku par zinātnes un pētniecības izaugsmi,  kā arī jaunu inovatīvu ideju īstenošanu.

Liepājas Gada balvu zinātnē 2013. Kopfoto. No kreisās: Santa Mazika, anna Trapenciere. Foto: Aigars Prūsis

Šogad balva piešķirta arī Liepājas Universitātes Mākslas Pētījumu laboratorijai (Asoc.prof. Rasa Šmite, Mg.art. Anna Trapenciere, Mg.art. Santa Mazika, Undīna Reinfelde un Aigars Alnis) par jauno mediju mākslas pētījumiem un to popularizēšanu Latvijā un ārzemēs. 

Gada balvas zinātnē pretendentu iesniegumus izvērtēja pašvaldības un Liepājas Universitātes apstiprināta ekspertu komisija: Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes vadībā. Komisijas sastāvā ir arī Izglītības un zinātnes Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente Karīna Aleksandra, Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns, profesori Alīda Samuseviča un Edgars Lāms, kā arī Liepājas pašvaldības pārstāvji Vilnis Vitkovskis un Kristīne Niedre.

Noslēdzot mācību sesiju, norisinājās video darbu skate 2. kursam. MPLab telpas durvis bija atvērtas, piedāvājot iespēju piedalīties un redzēt ne tikai mediju mākslas studentiem, pasniedzējiem, bet arī ārpus studiju apmeklētājiem, Liepājā studējošajiem, dzīvojošajiem, visiem interesentiem. 

Attēlos, zemāk, redzami studiju darba rezultāti, video prezentācijas. 

Video darbu prezentācijas. Apmeklētāji, studenti Mākslas pētījuma laboratorijas 3D telpā. Foto: Gatis Vaitovskis

Annas Priedolas 2-kanālu video instalācija ”Nejūtība nav iespējama” [2013-2017]. Foto: Gatis Vaitovskis

Pamatojoties uz pamatlicēja Reiha [Wilchelm Reich, 1933.] ideju par fiziskā ķermeņa saistību ar garu – terminu veģetoterapija (jeb ķermeniskās psihoterapija) –, ka cilvēka biofiziskā struktūra iedalāma trīs līmeņos: virspusējais, kur atklājas cilvēka sociālā persona, kas nav saskarsmē ar viņa dabisko sakni, kur starp šīm divām struktūrām iejaucas apspiestās jūtas, domas un impulsi – cilvēka perversā, antisociālā daļa. Autore demonstrē savas jūtas – attiecībām, ar kādu, kuru viņa nekad nevar/ēs iepazīt. Noraujot cilvēka masku, nevar ieraudzīt viņa patieso dabu, bet gan riebīgus aizsardzības impulsus.

Novembra sākumā,  Erasmus jauno mediju mākslas nedēļas ”iWeek” ietvaros Liepājas Universitātes un citi studenti strādāja radošajās darbnīcās. 

Modulārā sintezatora skaņas mākslas principus studenti varēja apgūt ”Tronifikācijas” darbnīcā, ko vadītāja Reinis Naļivaiko, studiju programmas ”jauno mediju māksla studējošais, bet digitālā vizuālā materiāla – attēla un video – manipulāciju, sabojājot reālo failu, varēja apgūt darbnīcā ”Kļūdu māksla” Marka Būtenverfa [Nīderlande] vadībā. Savukārt, ”3D Print Survival Kit” darbnīcā, ko vadīja Adri Shockers no Nīderlandes, varēja apgūt 3D printera darbības principus, to lietošanas prasmes un veidot katram pašam savu izdzīvošanas komplektu.

Ar objektu pārnesi uz tiem neierastu vidi un apvienošanu ar 3D efektiem spēlējās darbnīcas ”Bet tur tā nebija” vadītāji no Liepājas Roberts Vītols un Uldis Stīpnieks ar dalībniekiem. 

Kopīgi, daloties idejām, ikviens dalībnieks strādāja pie konceptu izveides, teorētiskās un praktiskās daļas, kas, darbnīcu ietvaros, rezultējās ar kopīgu mākslas darbu un ikviens interesents darbnīcu rezultātus varēja  apskatīt izstādes atklāšanā 7. novembra vakarā Mākslas pētījumu laboratorijā [MPLab], kā arī divas dienas vēlāk [izstāde bija apskatāma līdz 9. novembrim]. 

Ar viesnīcas ”Amrita” atbalstu, ”iWeek” organizētie semināri ”Māksla I Zinātne I Inovācijas: izglītībā un pētniecībā”, norisinājās te – jauno mediju mākslinieki un teorētiķi no Latvijas, Nīderlandes, Igaunijas un Lielbritānijas prezentēja savus jaunākos pētījumus un projektus, ap sevi pulcējot visus interesentus: lektorus, studentus, jaunos un esošos māksliniekus, projektu vadītājus, biznesmeņus, mākslas pētniekus un zinātniekus, mākslas kritiķus uc.  

”iWeek” radošās nedēļas mērķis – rosināt sadarbību, pieredzes apmaiņu un sadraudzību starp studentiem, lektoriem un māksliniekiem no dažādām sadraudzības valstīm: Latvijas, Lietuvas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Spānijas u.c.

Programmā ietvertas daudz un dažādu sarunu un prezentāciju tēmas kā mediju mākslas vēsture un tehnoloģijas, māksla un zinātne, kas balstītas pētniecībā, māksla un inovācijas [projektu prezentācijas], Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas [MPLab] starptautiskie un radošie projekti u.c.

MPLab vadītāja Santa Vaļivahina  [Mazika] atklāja semināru ar pētījumu par Liepājas Universitātes Goda doktores un akadēmiskās studiju programmas ”Jauno mediju māksla” izveidotājas Dr.art Aijas Druvakalnes-Urdzes radošo darbu un vīziju mākslas, mediju izglītībā un pētniecībā.

Mediju mākslinieks un pētnieks, viens no elektroniskās mākslas un mediju centra “E-LAB” dibinātājiem, koordinators un organizators Raitis Šmits atskatījās tīkla mākslas vēsturē un mēģināja rast atbildes uz jautājumiem, kas tika aktualizēti š.g. festivāla ”Māksla + Komunikācijas” izstādē ”SAVE AS”. Nelielai atkāpei, pirmais jauno mediju kultūrai veltītais festivāls “Māksla + Komunikācijas” notika Rīgā 1996. gadā, ko organizēja E-LAB, kas gadu gaitā kļuvis par regulāru notikumu mediju mākslas dzīvē un ko veido programma gan ar konferenci, gan eksperimentālo filmu un video demonstrējumiem, performancēm  un starptautisku izstādi – padarot redzamāku nemateriālo mediju mākslu, tās procesuālās norises, radošos meklējumus, skatītu tos plašākā laikmetīgās mākslas un mūsdienu kultūras kontekstā.

Mākslinieks, kritiķis, jauno mediju pētnieks Raivo [Kelomees] no Igaunijas runāja par Naratīva veidošanu interaktīva video mākslā/s.

Pēc kafijas pauzes, mediju mākslas vēsturi par ”Cinelabyrinth” un Čehijas scenārista Radúza Činčeras vēlīnajiem darbiem runāja Lielbritānijas viesis, interaktīvā kino praktiķis, pētnieks un docents Kriss Heils [Hales].

mediju teorijas pētniece un kritiķe Ilva SKULTE un mākslas zinātniece un kritiķe Aiga Dzalbe – Attēls kā teksts, teksts kā attēls digitālajā vidē

13:35 Pēc pusdienu pauzes seminārs turpinājās MĀKSLA UN ZINĀTNE PĒTNIECĪBĀ ievirzē.

Rasa ŠMITE runāja par Mākslas un zinātnes pētniecību – no informācijas līdz enerģijas tīklojumiem.

JMM Dizaina moduļa pasniedzējs – lietpretējs Kristaps GRUNDŠTEINS stāstīja par ūdens materialitātes izmantošanu mākslas pētniecībā.

[10+5 min] Jānis GARANČS – Imersīvās multimediju tehnoloģijas kā realitātes arheoloģija

15:30 MĀKSLA UN INOVĀCIJAS (projektu prezentācijas)

[10+5 min] Atis EGLIŅŠ-EGLĪTIS – Radošie kvartāli Liepājā

[10+5 min] Dace BLUĶE – Projektu iespējas jaunajiem māksliniekiem

16:00 Kafijas pauze

Savukārt, „iWeek” moderatore Anna Trapenciere kopā ar Jauno mediju mākslas studentiem stāstīja par MPLab starptautiskajiem projektiem ”MC2020”, ”Island CQ” u.c.

Par radošajiem kvartāliem Liepājā stāstīja Liepājas Kultūras pārvaldes projektu vadītājs Atis Egliņš-Eglītis. Semināru ar līdzīgu tematiku – Projektu iespējas jaunajiem māksliniekiem – turpināja Latvijas Radošo savienību padomes [LRSP] valdes priekšsēdētāja, muzikoloģe un JMM skaņu mākslas moduļa pasniedzēja Dace Bluķe.

Tiem, kuri nevarēja ierasties klātienē, MPLab tehnikas nodrošinājums un JMM studentu tehniskās zināšanas un pieredze sniedza iespēju semināra notikumiem sekot līdzi arī tiešraidē. 

Notikumu atbastītāji: ES programma Kultūra 2007–2013, Valsts Kultūrkapitāla fonds, VKKF Kurzemes programma, Liepājas pilsētas ”Kultūras Pārvalde”, Liepājas Universitāte, Erasmus.

Semināra moderatori Anna Trapenciere un Raitis Šmits

[15+5 min] Anna TRAPENCIERE un JMM studenti – MPLab starptautiskie projekti MC2020, Island CQ, u.c.

[15+5 min] Albert VAN DER KOOIJ un Adri SCHOKKER – tbc. Island CQ & Academy of Popculture

[10 min] Andris VĒTRA – MPLab aktivitātes: „Atvērto Ideju telpa“ un tās uzvarētāji

[10 min] Rihards VĪTOLS – izstāde „Sintētiskā daba“ un mūzikas projekts „Trihars“

[10 min] Laura KATKEVIČA – Radoša pieeja jauno mediju pielietošanai izglītībā

Sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju [MPLab] no 28. jūnija līdz 5. jūlijam radošajā telpā ”Ideju bode”, Liepājā, norisinājās mākslinieku, JMM absolventu mākslinieciskās darbības apvienības ”Trihars” personālizstāde BIOs

Audiovizuālo organismu ”Trihars” sastāda 3 jauno mediju mākslinieki – Kristaps Biters, Pēteris Riekstiņš un Rihards Vītols –, kuri līdz šim pārliecinoši startējuši gan Latvijas elektroniskās mūzikas scēnā, gan starptautiskā mērogā – festivālā „RAFLOST” Islandē. 

Personālizstāde BIOs atklāja redzamos un slēptos bioloģiskos procesus dabā, kas interpretēti jauno mediju kontekstā,  kā atslēgas vārdi ir ekoloģija, biohacking, kibernētika.

Biohacking – sistēmiska domāšana caur dabas, tehnoloģiju un zinātnes prizmu; moderna pieeja savu fizioloģisko, garīgo un mentālo potenciālu uzlabošanai.

Mākslinieki manipulē ar dabā atrodamiem algoritmiem, sniedzot skatītājam vizualizētu un abstraktu skatījumu uz apkārtējās un indivīda iekšējās vides procesiem, uz vidi, kurā mēs dzīvojam un ar kuru esam saistīti. Darbi radīti mākslas un bioloģijas sintēzes procesā. 

Fragments no izstādes BIOs. Foto: ekrānuzņēmums no izstādes video dokumentācijas, TRIHARS pers. arhīvs.

Izstādes BIOs fragments ”Ideju bodē”, Liepājā. Riharda Vītola darbs ”Nedzimušā bērna zīmējumi”. Foto: Maija Demitere

Rihardu Vītolu interesē bioloģisku procesu digitalizēšanas iespējas; viens no pirmajiem viņa darbiem, kam izdevies piešķirt gan skaistas formas, gan krāsas ”nedzimušo bērnu zīmējumos”, kur ar mikroskopu tiek izsekota mākslinieka dzīvā sēkla.

Rihards Vītols. ”Nedzimušā bērna zīmējumi”. Foto: no mākslinieka personīgā arhīva

Izstādes ietvaros, tika sniegta apvienības audiovizuāla performance.

Apvienības TRIHARS performance. Foto: Paula Vītola

Izstādes performance. Foto: TRIHARS personīgais arhīvs. Foto: Maija Demitere

Kopumā, pasākums ļāvis iedziļināties un izprast dabiskos, bioloģiskos procesus dabā caur alternatīvām metodēm, jauno mediju redzējumā, kā aktualitāte vērojama pētāmajās tēmās zinātnieku, mākslinieku vidū un to būtiskums izpaužas esošam laikam saprotamā koncepcijā, sniedzot unikālu iespēju Liepājas kultūrai – jaunu un modernu skatījumu uz redzamajiem un slēptajiem dabas procesiem, kuriem ir nozīmīga loma mūsu ikdienā, tagadnē un nākotnē.

Izstāde realizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas konkursa atbalstu.

Informāciju apkopoja un restaurēja: Diana Lelis

2012 < apakaļ / uz priekšu > 2014

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *